Индексите на БФБ в зелено при седмичен оборот от близо 10 млн. лева

Презотминалата седмица (25-29 ноември) на Българскатафондоваборса (БФБ) имаше от всичко по малко, включително и технически гаф с информационната база. Заради това в последния ден от седмицата достъпът до цялата информация, предоставяна посредством уебсайта на борсата, беше ограничен за повече от 4 часа.

Доминирашеобщо взето пасивното поведение на повечето от инвеститорите, като изключим някои големи пакетни сделки. Имаше и дни, в които се появяваха оферти и се сключваха сделки с акции на дружества, които или дълго време не са били търгувани, или са реализирани инцидентни продажби напоследък като Хидравлични елементи и системи, Деспред, Адванс екуити холдинг, Велграф асет мениджмънт, Сила холдинг и други. Интересът към подобни емисии се оказа една от основните причини в два от дните от отминалата седмицата да се търгуват книжата на повече от 60 дружества за един ден при средно 40-45 на ден напоследък.

Родната борсавсеоще не се еотърсила от най-големияси проблем–нискаталиквидност, макар че не липсваха изключения. Те подсказват, че този проблем може и да бъде ликвидиран. Това се отнася за компании като Агрия груп холдинг, Монбат, Свилоза, Албена, които отчетоха много добри финансови резултати за деветмесечието и логично увеличиха пазарната си капитализация. Решение на проблема с ликвидността е да се пуснат за продажба на борсата атрактивни държавни дялове, както обеща вицепремиерът Даниела Бобева, или да се появят чужди инвеститори. В плана на Агенцията за приватизация за догодина са планирани за раздържавяване чрез борсата на дялове от БФБ, Български морски флот, Пловдивския панаир.

Статистикатана БФБпоказва, че за петтеотминали работнидни са сключени 1348 сделки за над 9.7 млн. лева приизтъргувани 10 275696 акции.

Нафона на значително нараснали обороти в някои дни и спаднали продажби под милион лева в други, четирите индекса се озоваха в зелената зона, като три от тях прибавиха повече от половин процент спрямо предишната седмица. С най-голям ръст е измерителят на сините чипове SOFIX, който направи пробив и доближи ниво от 469 пункта, но все още остава зад нарастването си от началото на годината. Тук също може да се посочи изключение. На 25 ноември SOFIX буквално подскочи и до обяд докосна за броени минути най-високото ниво за последните 4 години, благодарение на бързото повишението на 5 от 8-те търгувани емисии, включени в индекса. Ръстът не беше овладян и SOFIX отчете макар и минимален спад от 0.02% за деня.

Изминалатаседмицане беше добраза притежателитена компенсаторни инструменти, след като и трите се обезцениха, а жилищните и компенсаторните записи загубиха около 10%, което в номинално изражение е спад с между 4 и 5 стотинки. Единствено боновете за земеделска земя отчетоха понижение само с 0.20%.

Много добриятфинансов отчет на Агрия груп холдинг за деветте месеца на 2013 г. изстреля цените на акциите им до 4.72 лева за брой при значителни за позицията изтъргувани обеми от над 16 600 акции за отминалата седмица. Според отчета за деветте месеца на 2013 г. печалбата на дружеството се увеличава с 66% в сравнение със същия период на миналата година до 5,2 млн. лева. Приходите нарастват с 36% до 102 млн. лева. От началото на годината емисията поскъпна с 50%.

Монбатотчете 8% ръст на продажбите и 37% на печалбатапрез октомври на годишна база. Общо за десетте месеца на годината продажбите са нараснали с 22,7% до 195 млн. лв. Добрите финансови резултати накараха инвеститорите да се активизират, но и мажоритарният акционер също. Производителят на акумулатори е реализирал около 700 хил. лв. печалба от продажбата на 1.2 млн. собствени акции през месец октомври. В същото време Монбат е изкупил обратно 315 собствени акции при средна цена от 7.09 лв. за лот.

Презотминалата седмицакнижата на Монбат се търгувахаактивновсеки ден, като най-многоакции (21218 броя) бяха прехвърлени на 29 ноември. Общо за цялата седмица бяха продадени 32507 лота за общо 207646 лева, от което цената на акциите нарасна с 3.34%. От началото на годината поскъпването им е с 38.74%.

Около 87% от продажбите на целулоза от Свилоза са за експорт, като делът на продажбите за ЕС се увеличава на 73,20% за деветмесечието на 2013 г. спрямо 66,50% за деветмесечието на 2012 г. Това показва обосновката към финансовия отчет на дружеството за деветте месеца на 2013 година. Това е и основната причина заводът в Свищов да отчете ръст на консолидираната печалба със 76% на годишна база до 9,5 млн. лв. В следващите два дни (26 и 27 ноември), след представянето на финансовия отчет бяха 48190 лота за общо 45445 лева. Равносметката за отминалата седмица е ръст на цената с 12.12% до 0.99 лева за брой. От началото на годината акциите на Свилоза са поскъпнали с 33.20%.

Книжата на Албена скочиха с над 8% на 29 ноември и допринесоха за доброто представяне на SOFIX за деня. Това стана след като компанията публикува отчета си за третото тримесечие. От него става ясно, че нетните приходи от продажби са нараснали с 8% до 98 млн. лева, но растежът на печалбата е по-слаб – с 2%, до 21,8 млн. лева, заради изпреварващото нарастване на разходите за дейността. Равносметката за отминалата седмица е ръст на цената на акциите с 3.26% до 59.89 лева за брой. От началото на годината акционерите на курортния комплекс са спечелили 54.59%.

Надругия полюссе озоваторовият заводНеохим в Димитровград. Въпреки че завършва деветмесечието с консолидираната печалба в размер на 709 хил. лв., на годишна база има спад на печалбата близо 8 пъти. За деветте месеца на 2012 г. е отчетена консолидирана печалба в размер на 5.915 млн. лв. Консолидираните нетни приходи от продажби на Неохим намаляват от 215.127 млн. лв. на 189.792 млн. лв. или с 11%. Общите разходи също намаляват с 10% – от 211.106 млн. лв. на 189.368 млн. лв. Тези резултати се отразиха и на търговията с книжата на дружеството през отминалата седмица. Акциите на Неохим спаднаха с 2.56% до 38.00 за брой след прехвърляне на 610 лота за общо 23575 лева. От началото на годината обаче цената им се е повишила с 34.28%.

Интересът къмкнижата на Агро финанс АДСИЦ се подсили след внесеното от мажоритарния акционер търгово предложение към останалите акционери да изкупи дяловете им на цена от 2.35 лева за брой. Само за един ден на 29 ноември бяха изкупени 103370 лота за 242920 лева. От началото на годината цената на акциите на имотното дружество поскъпнаха с 23.68% при пазарна капитализация от 75 716314 лева.

Заотбелязванее, че на 25 ноември беше последният ден за изкупуване на акции на Каолин на цена от 4.156 лв. за акция, според публикувано в два столични ежедневника предложение за изкупуване на всички акции. Мажоритарният собственик – немската фамилна компания Кварцверке ГмбХ, не притежава само 1.75% от капитала на добивното дружество. Всъщност последната сделка с книжа на Каолин е сключена на 15 ноември.

При това положениеспоред Закона за публично предлагане на ценни книжа, Кварцверке ГмбХ ще придобие акциите от Каолин едновременно с тяхното заплащане по специална банкова сметка, която според съобщение на дружеството е открита в полза на акционерите, притежатели на изкупуваните акции.

Задеветмесечието на 2013 г. една от най-активнотъргуваната емисия Каолин отчете 43% ръст на неконсолидираната печалба до 12,5 млн. лв. Продажбите са нараснали с 5% до 97,8 млн. лв. От началото на годината акциите на дружеството са поскъпнали с 25.69% до 4,08 лв. за брой и 204,5 млн. лв. пазарна капитализация.

При тази ситуация сКаолин беше логично ръководствотона БФБда извади емисията на добивнотодружествоот индекса BG40 на 27 ноември и да го замени с Оловно-цинков комплекс (ОЦК) Кърджали. Преди това Неохим замени Каолин в SOFIX.

Реакцията на инвеститорите и борсовите посредници от това решение не беше еднозначна – от одобрение до пълно отрицание, като негативно настроените бяха много повече. Техният аргумент е, че ОЦК съществува само на документи без да работи. Едно фалирало предприятие с цена на акцията от 18 ст., пазарна капитализация от 1 556472 лева. Последната сделка с акции на ОЦК е от 19 ноември, когато бяха продадени 1226 лота за общо 227 лева.

Затретипъттази година Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) постановява злоупотребасгосподстващо положение на електроразпределителното предприятие Енерго-Про Мрежи. С решение от 20 ноември, което бе огласено на 25 ноември, КЗК обяви, че компанията е злоупотребила с положението си на пазара на разпределение на електрическа енергия, като е осъществявала управление на производствени мощности, присъединени към мрежата, по непропорционален начин. Последва опровержение от публичното дружество, което в рамките на 14-дневния срок ще обжалва решението пред Върховния административен съд. Тази негативна корпоративна новина вместо да понижи цената на акциите на дружеството, сякаш помогна за тяхното поскъпване с 3.21% до 163.59 лева за брой след продажбата на 24 лота за общо 3924 лева. От началото на годината книжата на Енерго-Про Мрежи са поскъпнали с 2.24% при пазарна капитализация от 215 611620 лева.

Статистикатана БФБпоказва, че и четирите индекса завършиха в зелената зона за втора поредна седмица, но отново с повишения под процент. С най-голям ръст от 0.92% е SOFIX, следван от равно претегления BGTR30, който се повиши с 0.63%. Специализираният секторен BGREIT нарасна с 0.48%, а с най-малък ръст от 0.12% остана BG40, включващ емисиите на 40-те дружества с най-голям брой сделки за последните шест месеца.

Индекси на БФБ 25 – 29 ноември 2013 г.

Индекс

Стойност

Промяна

Обем (лв)

SOFIX

468.47

+ 0.92%

1 682 756

BG40

156.78

+ 0.12%

1 979 401

BGTR30

332.79

+ 0.63%

2 717 149

BGREIT

87.86

+ 0.48%

510 706

Петте най-оборотни емисии бяха:

1. ДФ Реал финанс балансиран фонд – 2 355 955лева при достигнати 0.81лева за лот, с повишение на цената от 6.57% на закриващия аукцион на 27 ноември;

2. Инвестор.БГ – 1 060 156лева при достигнати 11.99лева за лот, с минимално понижение в цената от 0.08%;

3. Холдинг Варна – 763 688лева при достигнати 12.50лева за лот, без промяна в цената;

4. Астерион България – 437 371 лева при достигнати 100лева за облигация, без промяна в цената;

5. Химимпорт – 618 963лева при достигнати 1.41 лева за лот, с повишение на цената от 2.03%.

Презотминалата седмица като че ли се върна интересът към компенасторките, което е видно от отчетения оборот, надхвърлил 530 хил. лева. Затова пък загубите бяха доста съществени, особено за Компенсаторните записи, които се понижиха с 10.24% до 0.342 лева за номинал от 1 лев. Жилищните компенсаторни записи спаднаха с 8.89% до 0.338 лева за номинал от 1 лев. Най-малка бе загубата за притежателите на Поименни компенсационни бонове, които отчетоха спад с 0.20% до 0.500 лева за номинал от 1 лев.

Статиятаекоментарна ине епрепоръказа търговия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *