Индустрията готви стачка заради новите цени на „Булгартрансгаз“

Индустрията или по-точно големите предприятия-консуматори обявиха готовност за стачни действия. В отворено писмо браншовата организация на промишлените потребители изразява несъгласие с новата методика, която „Булгартрансгаз“ предлага за определяне на тарифите за достъп и пренос до газопреносната мрежа.

Според предварителните изчисления на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) новите тарифи ще доведат до покачване на таксите за пренос с 60% за отделните крайни клиенти. Това ще предизвика сериозен ценови шок на пазара и ще блокира алтернативите за внос на синьо гориво, различно от руското. Ако не се спре въвеждането на новия модел, бизнесът заплашва със стачки, подобни на тези през юни 2015 г., заради поскъпването на тока.

Според газовото дружество в съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие, следва да го оповести в средствата за масова информация. “Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за ­­ІV-то трим. на 2017 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ е 347.99 лв./хм3 (без пренос, акциз и ДДС) – намаление с 22.22 лв./хм(6.00 %) в сравнение с прилаганата през ІІІ-то трим. на 2017 г. цена. Намалението се дължи на по-ниския курс на лева спрямо щатския долар.  Окончателното предложение на “Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за ІV-то трим. на 2017 г. ще бъде внесено в КЕВР на 08.09.2017 г.

От организацията настояват „Булгартрансгаз“ да не въвежда новия ценови модел от 1 октомври, преди публично да бъде обсъден анализ, обхващащ спецификата на пазара, натовареността на газопреносната мрежа и ефекта от новата тарифа.

В момента клиентите на „Булгартрансгаз“ плащат такса единствено върху реално пренесените обеми природен газ, но операторът иска вече само 10% от разходите ще се изчисляват върху реално пренесените количества, а останалите 90% – на базата на прогнози при резервирането на капацитет за поне 20 месеца напред.

Индустриалните потребители настояват да се проведе тестов период преди прилагането на новата методика. Ако това не бъде направено, ще сезират компетентните органи, тъй като според тях действията на „Булгартрансгаз“ пряко застрашават конкурентоспособността на българската индустрия.

 

Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *