Иновациите имат важно значение за земеделието

Иновациите и тяхното практическо приложение имат в земеделския отрасъл ключово значение и затова тяхното внедряване в производството  и по-пълноценното им използване с всеки изминат ден става все по-решаващо. Това заяви  заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Светла Янчева при откриването на дискусия за предизвикателствата пред работещите в аграрния сектор през тази 2017 година. Според нея изключително успешен инструмент за това може да бъде и развитието на публично-частното партньорство, което ще доведе до повишени доходи и разкриване на нови работни места. Необходимостта от развити ефективни публични програми, които могат да служат като двигател на икономическото развитие на страната, и то най-вече в земеделския сектор, и ограничените ресурси за  тяхното осъществяване  все по-остро налага изграждането и разпространението на тази форма на сътрудничество между публичните органи и частния сектор. Затова една дългосрочна програма, оптимизираща положителните характеристики на частния сектор, съчетано с някаква степен на наблюдение и регулация, може да осигури ефективен баланс между изискванията на пазара и задоволяване нуждите на хората както сред производителите, така и сред потребителите.
„През 2017 г. трябва да се отвори прием по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони (2014 -2020 г.). Според служебния екип на Министерството, това ще създаде възможности за приложение на нови и модерни технологии в земеделската практика“, каза още тя.
Доцент Янчева посочи, че интересът към финансиране по Програмата е изключително висок, като се предвижда през 2017 г. да се приемат проекти по 21 мерки. „Към момента изплатените средства са в размер на 385 млн. лв., а договорените са над 1 млрд. лв.“, отбеляза заместник-министърът. Тя обясни, че ефектът от политиката на стабилно подпомагане на сектора се изразява в нарасналия близо 4 пъти износ след 2006 г., като през последните три години той е  в порядъка между 7 и 8 млрд. лв.

Като цяло през 2016 г. износът на България за ЕС нараства със 7.2% спрямо 2015 г. и е за 31.153 млрд. лв., сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 63.8% от износа за държавите – членки на ЕС. Само през декември износът за ЕС се увеличава с 12.8% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2.439 млрд. лв. Най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (9.3%). Външнотърговското салдо на България с ЕС за 2016 г. е отрицателно и е за 2.785 млрд. лева.

 

Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *