Инфлацията в еврозоната през август ускори растежа с 1,5 на сто

Инфлацията в еврозоната с годишно натрупване през август вероятно ще бъде 1,5 на сто, което е ускорение на темпа спрямо 1,3 на сто през юли. Това сочи предварителната оценка на Европейската статистическа агенция Евростат.

Евростат е статистическата служба на Европейския съюз. Тя отговаря за публикуването на висококачествени европейски статистически данни и показатели, които дават възможност за сравнения между държавите и регионите. Тя разработва хармонизирани определения, класификации и методологии за изготвяне на официални европейски статистически данни в сътрудничество с националните статистически органи;  изготвя обобщени данни за Европейския съюз и еврозоната, като използва данните, събирани от националните статистически органи съгласно хармонизираните стандарти; предоставя свободен достъп до европейските статистически данни на лицата, отговорни за вземането на решения, и гражданите чрез своя уебсайт и други канали

Енергийните източници вероятно ще се окажат с най-голям дял в повишаването на равнището на инфлацията с годишно натрупване през август (4 на сто спрямо 2,2 на сто през юли), следвани от услугите (1,6 на сто или без промяна спрямо юли), храните, алкохола и цигарите (1,4 на сто или без промяна спрямо юли).
Това равнище на инфлацията в еврозоната е малко над прогнозираното от анализаторите 1,4 на сто, отбеляза АФП.
Инфлация малко под 2 процента с годишно натрупване според Европейската централна банка (ЕЦБ) се възприема като признак за добро здраве на икономиката, защото това, според ЕЦБ, отговаря на определението за стабилност на цените.
Основната инфлация, при която не се отчитат силно променливите цени като на енергията например, е останала тя стабилна на равнище от 1,2 на сто, каквото бе отчетено и за юли. За този минал месец инфлацията в България е била под средното ниво за Европейския съюз (ЕС), показваха тогава данните на Евростат. Инфлацията в ЕС през юли остана без промяна спрямо предишния месец – на ниво от 1,5% на годишна база. Индексът на потребителски цени (CPI) в еврозоната се е понижил през юли 2016 г. с  0,5% спрямо юни, но нараснал за втори пореден месец с 1,3% на годишна база. По този начин инфлацията в еврозоната е останала  доста далеч под  средносрочното целево ниво на Европейската централна банка (ЕЦБ) от малко под 2%. Енергийните цени на годишна база се повишават през юли с 2,2% след  техен растеж с 1,9% месец по-рано, докато цените на услугите се увеличават с  1,6% след повишение с 1,6% през юни, а тези на хранителните стоки, напитките и  тютюневите изделия нарастват за втори пореден месец с 1,4 на сто. В същото време основния индекс на потребителските цени (изключвайки  цените на храните, тютюневите изделия и на енергията) нарасна с 1,2% на годишна  база, след повишение с 1,1% през юни. Най-голямо увеличение на потребителските цени е регистрирано в Литва (4,1%), Естония (3,9%), Латвия (2,6%) и Обединеното кралство (2,6%). Най-слаба инфлация отчитат България (0,6%) и Финландия (0,6%).

 

Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *