И частници ще издават кадастрални скици

И частници ще издават кадастрални скици, които да важат при сделки, без да е необходима заверка от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Те ще се признават за официални документи.

Резултат с изображение за кадастрална скица

Това предвиждат промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, който вече е в парламента.

Геодезистите се водят като правоспособни лица, вписват се в регистър, подлежат на проверки и на санкции. Промяната се прави, за да се намалят опашките пред службите за геодезия, картография и кадастър и забавянето на най-често търсените официални документи – скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти и удостоверения за наличие или липса на данни.

В мотивите е записано, че необходимостта от подпомагане на дейността на службите е заради увеличаване на териториалното покритие на кадастралната карта и и нарасналият брой заявления за услуги. Сега покритието е 72%, предвижда се до средата на 2019 г. да достигне 90 на сто. А в службите средно на ден се изпълняват 3700 услуги, месечно – около 75 000.

Предвижда се геодезистите да имат достъп до системата на кадастъра и да получават от нея скиците. Нямат право обаче да променят данни в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

С промените се премахва и таксата за уведомление при промяна в кадастъра.

Проектът предвижда още да не могат да бъдат въвеждани в експлоатация сгради или съоръжения на техническата инфраструктура, ако не са наненеси в кадастралната карта и в кадастралните регистри. Техническа инфраструктура са от сграда, апартамент, гараж, мол, фабрика до жици и газопроводи. Агенцията по геодезия ще предоставя достъп до системата си за служебна проверда дали това е направено.

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *