Какви са прогнозите на бизнеса за 2017 г.

По-добра 2017 г. очаква бизнесът. Това показва проучване на БСК за бизнес климата.

Налице е слабо подобрение на оценката на мениджърите за настоящия бизнес климат спрямо изследването от края на миналата година. Отчита се и умерен оптимизъм за 2017 г. Притесненията на предприемачите обаче са свързани с очаквано повишение на енергийните цени и на фискалната тежест – данъци, такси и осигуровки.

Що се отнася до общото развитие на икономиката, всеки трети анкетиран е по-скоро оптимист, но 25% остават песимисти, а други 31% не очакват промяна. Спрямо миналогодишното изследване е налице известно увеличаване на оптимистичните прогнози. Намеренията на анкетираните за 2017 г. са свързани най-вече с увеличаване на производството, разработване на нови продукти и търсене на нови пазари. Всичко това се отразява и върху плановете за наемане на нови работници, както и за вдигане на заплатите.

Над половината от участниците в анкетата не смятат да увеличават кредитната си задлъжнялост, а всеки четвърти дори смята да намали обема на заемите си (вкл. банкови и лизинг). И през 2017 г. работодателите планират да поставят акцент върху инвестициите си за развитие на човешкия капитал, като спрямо предходната година е налице сериозен ръст в това отношение. Нещо повече, рязко намалява делът на колебаещите се – през 2015 г. 23% са отговорили „не съм решил“ относно инвестициите в развитие на персонала, а тази година така са отговорили едва 5%. Увеличават и намеренията за инвестиции в нови мощности.

По отношение на 2016 г. всяка трета компания посочва, че се подобрява финансовото й състояние. Година по-рано такъв отговор са дали само 12% от фирмите. Все още, обаче, е висок делът (35%) на компаниите с влошаващи се показатели. Всеки трети анкетиран е заявил, че през годината е намалил броя на работниците си. Това, обаче, е за сметка на заплатите, тъй като над 40% от фирмите са ги повишили. През 2016 г. най-голям ръст бележат инвестициите в човешки ресурси, следвани от новите производствени мощности и създаването на нови продукти, пише в.Стандарт. През 2016 г. нарастват задълженията на бизнеса към бюджета и към банките. Но слабо намаляват дълговете към персонала. 37% от фирмите са увеличили просрочените си вземания от контрагенти, при 17% през 2015 г.

 

 

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *