Какво включва тротоарното право?

Пролетта е страхотен период за търговците. Започва с продажба на любимите мартенички, преминава през продажбата на трибагреници за националния празник и Гергьовден, за да достигне до множеството сергии с цветя и украса за майските празници. А след това навсякъде започват да се появяват масички и павилиони с всевъзможни стоки и вкусотии, с които парковете и градските ни улици се изпълват отново с живот. Тази година реших и аз да стана част от тази среда като разположа за машина за пуканки из някой софийски парк. Разбира се и за това се плащало, което наложи разучаването на въпроса за т.нар. тротоарно право – т.е. правото ми да използвам тротоара с търговски цели срещу възнаграждение.

Всъщност тротоарното право не се отнася буквално до тротоарите.Преместваеми обектимогат да се поставят в поземлени имоти собственост на държавата, общината, физически или юридически лица. Във всички случаи, за да разположа някакъвпреместваем обект, съм длъжна да заплатя съответно възнаграждение на собственика на имота.

Преместваемите съоръжения могат да бъдат:

– според срока:годишни, месечни, кратковременни – кампанийни (за празници и чествания, промоции, изложения и др. ), сезонни;

– стационарни или мобилни (т.е. поставяни сутринта и прибирани вечерта);

– по вид:павилиони, маси, навеси, сергии, машини за сладолед, автомати за кафе, слънцезащитни съоръжения, гаражни клетки, спирки на масовия градски транспорт, атракционни и детски съоръжения, тоалетни кабини, телефонни кабини, палатки, тенти и всякакви други конструкции, предназначени за стоки и услуги.

Тротоарното право е поставенопод разрешителен режим.Но преди това се откриват няколко предварителни въпроса, например от кого трябва да взема разрешение. Тук има няколко възможности в зависимост от вида или собствеността върху имота:

1. Що се касае додържавните и общински имотипредварителната фаза включва създаване насхема за разпределяне на използваемите позиции, която трябва да бъде одобрена отГлавния архитект на общината, ако имотът е общинска собственост, а за държавните имоти трябва да е съгласувана садминистрацията, която стопанисва имота или областния управител. Фазата е важна, защото в нея се решава колко, какви и кои имоти ще се отдават.

2. В частен имот,освен за останалите изисквания, трябва да се погрижа за съгласието на собственика на имота – може да бъде облечено в писмен договор занаемили по-друг начин, стига да съдържа изричното му писмено съгласие.

3. В недвижими имоти – културни ценностипреди да получа разрешение за поставяне на преместваем обект, трябва да го съгласувам с Министерството на културата.

Въпросите, касаещи тротоарното право се решават почти изцяло на местно ниво – чрез наредби на общинския съвет.Всяка една община е напълно самостоятелна в определянето на местата, които ще се отдават с тази цел, тяхната цена, редът и условията, при които ще се отдават. Поради липсата на унифицирана процедура е най-добре да се запозная с конкретната наредба на общината, в която съм си избрала да разположа своя обект.

Разбира се откриват се и множествообщи моменти в отделните общини.

– На първо място, трябва да подамзаявление по образецдо Главния архитект или Кмета на общината.заявление по образец

– Заявлението обикновено е съпроводено и с редицадруги необходими документи.По правило те сасвързани с извършваната дейност, касаещи напримеридентификацията на лицето, законосъобразното извършване натърговската дейност, архитектурни/инженерни проекти, план-схеми на разположението в имота, съответните разрешителни от компетентни органи (РЗИ, ОДБХ , РИОСВ и др.).

– Не трябва да имам неплатени задължения към общината, която извършва служебна справка за целта.

– И разбира се, трябва да си платя неголяматаксаза извършването на административната услуга.Тази такса е различна от цената, която ще плащам в последствие.Както таксата, така и цената са определени в съответната общинска наредба за местните данъци и такси. Обикновено в цената се калкулират разходите за самото ползване, местонахождение, реклама, смет и др.

– Нормативно определеният срок за изпълнение на услугатаварира между 7 и 30 дни от подаване на заявлението.

– С това се задейства вътрешният ход на административната услуга, който завършва с издаване на така необходимото миразрешение. NB!!В отделни общини, като Бургас например, може да се наложи да участвам и на този етап, ако за интересуващата ме позиция има подадено и друго заявление за поставяне на преместваем обект. В този случай следва да подам предложение заинвестицииинвестициив определен срок. Разбира се, мястото се отдава на предложилия най-голям размер инвестиции.

След като получа разрешението мога да поставя своя обект на договорената позиция.Важно е да знам,че трябва да отговарям и на немалкоизисквания при стопанисването на обекта си.изисквания при стопанисването на обекта

В случай че поставеният обектпротиворечина издаденото ми разрешение, продължавам да го ползвам и след изтичане на срока, не заплащам цената, или не отговарям на други изисквания, определени с общинската наредба, съсзаповед на кмета може да ми бъде наложено да премахна обекта си, а ако не сторя товадоброволно, ще последвапринудителното му отстраняване.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Автор:Стела Парушева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *