Какво свърши БНБ през миналата година

Пазарната стойност на брутните международни валутни резерви на Българската народна банка към края на 2014 г. възлиза на 16 534 млн. евро, което спрямо края на 2013 г. представлява увеличение с 2 108 млн. евро. В същото време парите в обращение са на стойност 11 355 млн. лв.

При инвестирането на международните валутни резерви БНБ продължава да провежда консервативна политика по управление на риска.

Нетният доход от управлението им е формиран от доход от инвестиции в размер на 161.28 млн. евро и положителен нетен резултат от влиянието на промяната на валутните курсове и

от ценови преоценки върху откритите валутни позиции на активите и съответно пасивите по баланса на управление „Емисионно“ на стойност 137.16 млн. евро, дължащ се почти изцяло на повишение на цената в евро на монетарното злато.

Синхронизирането на българското законодателство с европейското наложи промяна и в надзорния подход на БНБ, свързана с произтичащото от новите директива и регламент намаляване на минималната капиталова адекватност от 12% на 8%, отпадане режима на специфични провизии и др. За да съхрани капиталовите буфери, натрупани през годините в банковата система, БНБ определи нивото на предпазния капиталов буфер на 2.5% и на системния капиталов буфер на 3% за всички кредитни институции в страната.

Запазването на банковата стабилност е основното предизвикателство през втората половина на 2014 г. Капацитетът на изградените в банките ликвидни и капиталови буфери, целенасочено изисквани от БНБ през годините, беше тестван в реална стресова ситуация.

През втората половина на юни банковият сектор бе изложен на сериозен ликвиден натиск. Последвалият значителен отлив на депозити от Корпоративна търговска банка АД и дъщерната ѝ банка ТБ „Виктория“ ЕАД доведе до изчерпване на ликвидността им и преустановяване на разплащанията им.

По искане на ръководствата на КТБ и на ТБ „Виктория“ двете банки бяха поставени под специален надзор съответно на 20 и на 22 юни 2014 г. По-късно за КТБ беше установен отрицателен капитал и лицензът на банката беше отнет.

В края на юни 2014 г. с Европейската комисия беше договорена рамка за държавна помощ за подкрепа на ликвидността на банките в България. Ликвидният натиск върху банковата система беше преодолян, а банковата стабилност беше съхранена.

Банковата система продължи да изпълнява ролята си на финансов посредник в икономиката при допълнително укрепени ликвидни и капиталови буфери.

Коефициентът на ликвидни активи на банковата система достигна 30.12% в края на декември 2014 г. като резултат от допълнителните изисквания на БНБ. Общата капиталова адекватност на системата е 21.95% в края на 2014 г., а адекватността на капитала от първи ред е 19.97%. Коефициентът на възвращаемост на активите е 0.85%, а показателят за възвращаемост на капитала е 7.15%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *