Как да коригираме дължимия данък?

Как можем да улесним всекидневието си и да коригираме дължим данък, за да ни е по-спокойно на душата и в кесията. От Националната агенция по приходите /НАП/ побързаха вече в срокове да ни напомнят, че през текущата 2017 година имаме увеличени възможности за корекцията на дължимите налози. За какво иде реч?

Необходимо е това да стане само с подаването  на една коригираща декларация. Наред с това се запазва и досега съществуващата възможност за корекции до изтичане на срока за подаване на декларациите, за доходите – 30 април и на декларациите за корпоративен данък – 31 март.

От приходната агенция напомнят, че срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите изтича на 2 май 2017 г. (причината за промяната на традиционната дата е тази, че 30 април се пада в неделя, а 1 май е почивен ден). Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март 2017 г., физическите лица могат да ползват и 5 на сто отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но тя не може да бъде повече от 1000 лв.
Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 2 май 2017 г. Срокът за фирмените декларации е 31 март 2017 г.
Ако бъдат подадени по електронен път, може да се ползва 1 процент отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен до крайния срок за подаване на декларацията – 31 март 2017 г.

Скоро изтича и  важен срок, валиден за около 7000 дружества. Става дума за неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, регистриран по ДДС, също трябва да се регистрира по закона, гласят последните промени в Закона за данък върху добавената стойност, които влязоха в сила от началото на годината. Това трябва да стане в 14-дневен срок от датата на договора за създаване на неперсонифицираното дружества, която се смята за дата на регистрация на дружеството по ЗДДС. Регистрацията се извършва с подаване на заявление за регистрация в компетентен офис на НАП или по електронен път с квалифициран електронен подпис.

 Промените в законодателството гласят още, че за всички заварени случаи има едномесечен срок, в който трябва да се подаде заявление за регистрация. Така всички неперсонифицирани дружества, които имат съдружник, регистриран по ЗДДС, трябва да подадат в НАП заявление за регистрация по закона до края на януари 2017 г. , като за тях за дата на регистрация се счита датата на връчване на акта за регистрация. Неперсонифицираните дружества се регламентират от Закона за задълженията и договорите и представляват граждански дружества, създадени с договор между две или повече лица за обединяване на своята дейност и постигане на обща цел, т. е. за извършване на съвместна дейност.
Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *