Как да подам жалба до Комисия за защита на потребителите?

Аз съм потребител. При закупуване на стока или услуга обаче съм останал подведен или недоволен. 

 

Например, мобилен оператор ми е дал подвеждаща или невярна информация относно услугата, която предлага. Или пък търговец не ми предоставя своевременно съществена информацияотносно продукта, да кажем условията за неговото връщане в магазина. Друга хипотеза е чрез премълчаване търговецът да скрива информация, която би повлияла на моя избор за закупуване на стоката или услугата, която той предлага (да кажем туроператор ми предлага оферта за почивка в петзвезден хотел, а се оказва, че обектът не е такъв). Всяко нарушаване на мое право като потребител  е основание да подам жалба до Комисия за защита на потребителите срещу търговеца, пище Комисия за защита на потребителите, пише pravatami.bg.

Каква е процедурата?

Като потребител мога да подам жалба до Комисията за защита на потребителите в писмена форма на хартиен носител или по електронен път.

Жалбата трябва да съдържа:

  1. наименование на органа, до който се подава жалбата;
  2. моето име, пощенски и/или електронен адрес;
  3. срещу кого се подава жалбата, като се посочи името и адреса на  търговеца или на търговския обект;
  4. оплакванията и исканията ми като жалбоподател;
  5. моя подпис (или този на моя пълномощник), когато се подава на хартиен носител. Ако съм упълномощил друго лице да подаде жалбата ми, то към нея прилагам и пълномощно. В случай че подавам жалбата по електронен път, не се изисква тя да бъде подписана с електронен подпис;
  6. доказателства, с които разполагам – копие от касови бележки, фактури, договори и други документи, на които основавам претенцията си.

Ако жалбата ми не отговаря на изискванията, Комисията ще ме уведоми в 7-дневен срок от получаването на жалбата и няма да я разгледа, докато не отстраня нередовностите.

Жалбата си подавам лично в някое от представителствата на КЗП в страната. Там веднага ще ми бъде даден входящ номер. Също така, мога да подам жалба и по електронен път чрез сайта на Комисията, а входящият номер ще получa на електронната си поща.

По входящия номер мога да направя справка за движението на жалбата мионлайн или  като позвъня на телефона на КЗП в съответния офис, към който съм насочил оплакването си.

NB! По анонимни сигнали производство не се образува.

Когато по жалбата ми не е нужно да се извършва проверка, КЗП разглежда случая и взема решение в 14-дневен срок, а в останалите случаи – в едномесечен срок от датата на постъпването на жалбата ми. Решението по жалбата ще ми се съобщи писмено в 7-дневен срок от датата на постановяването му.

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Николета Безергянова

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *