Как да събера свои вземания?

Преди време мой приятел ме помоли да му отпусна паричен заем. Аз, разбира се, се съгласих и се уговорихме, че той ще ми върне парите на 12 месечни вноски. Дори подписахме договор. Е, да, ама, както често се случва, в един момент моят приятел спря да плаща под предлог, че е в затруднено положение. В същото време клиенти на моята фирма имат просрочени фактури и дългове, които също стоят неплатени и непрекъснато ме молят за отсрочка. Мога да се поставя в тяхната позиция, но, ако нещата продължават така, скоро и аз ще имам финансови проблеми. Добре би било да знам, какви са вариантите, които законът ми дава за събиране на вземания.

 

Доброволно уреждане на отношенията

Както казах, заемът съм дал на приятел, а фактурите пък са на лоялни клиенти на фирмата ми. Преди да се замисля за съд или други мерки, е добре да опитам с добро. Много често една писмена покана от моя страна би свършила чудесна работа. Освен че няма да ми струва кой знае какво, тя може да послужи и като доказателство в бъдеще, че съм положил усилия да уредя всичко извънсъдебно.

Принудително събиране на вземания

Опитах с добро, но не даде резултат. Омръзна ми да чакам. Знам, всъщност, че както моят приятел, така и клиентите на фирмата, имат имущество и не са чак толкова закъсали. Имам правото да поискам съдействие от съдебен изпълнител да запорира техни банкови сметки и възнаграждение, както и при необходимост да продаде част от имуществото им. Първо обаче трябва да мина през съда.

 

Моят длъжник признава ли задължението си?

Дори и длъжниците ми да не оспорват задълженията си, аз все пак трябва първо да ги осъдя, за да поискам съдействие от съдебен изпълнител. Когато обаче вземането ми е безспорно (не е предмет на висящ пред съда спор), законът ми дава правото да използвам една облекчена процедура, а именно заповедното производство. Предимствата му са, че е по-бързо, а също така и по-евтино.

Възможно е обаче моят приятел да отрече факта, че ми дължи пари. Клиентите ми пък могат да представят свои възражения, твърдейки, че услугите, които фирмата ми им е предоставила, са некачествени и е редно да намаля цената. В тези случаи е налице спор, който съдът трябва да разреши.

Срещу моя приятел завеждам делото лично. Срещу клиентите обаче се обръщам към съда от името на моята фирма.

Обезпечителни мерки

Съдебните дела понякога да се проточват. Длъжниците пък решават да се възползват от това и започват да мислят как да спасят имуществото си. Изпразват банкови сметки, прехвърлят имоти и т.н. Това не е в мой интерес и законът ми дава правото да се защитя чрез налагане на обезпечителна мярка.

В хода на делото, а дори и преди то изобщо да е започнало, мога да поискам от съда да запорира банкова сметка на длъжника – ответник по делото или пък да наложи възбрана върху недвижим имот негова собственост. Тези мерки пречат на ответната по делото страна да се разпореди със съответното имущество – да изтегли парите или да продаде имота. Така знам, че, ако спечеля делото, със сигурност ще има към какво да се насоча.

След като завърши делото

Без значение дали вземането ми е било оспорено от длъжниците или не, за да започна принудително изпълнение, е необходимо да имам изпълнителен лист. Изпълнителният лист е документ, който се издава от съда, който разглежда делото. Той ми дава право да премина към принудително изпълнение чрез съдебен изпълнител.

Принудително изпълнение

Във всеки един момент от процедурата до момента моите длъжници могат да изпълнят задълженията си доброволно. В този случай ще прекратим образуваните дела и може дори накрая да си стиснем ръцете. Ако това не се случи, трябва да се обърна към съдебен изпълнител.

Съдебните изпълнители имат определени райони, в които са компетентни, т.е. където могат да извършват действие. В тази връзка не мога да се обърна към който и да е съдебен изпълнител, но законът все пак ми дава богат избор. Най-добрият вариант би бил, ако искам да се насоча към определено имущество, да подам молба до съдебен изпълнител в района на имуществото. Така, например, ако искам да продам апартамента на длъжника си в София, е редно да се насоча към съдебен изпълнител от този град.

Имам право да избирам между частен и държавен съдебен изпълнител. Частните съдебни изпълнители имат много предимства и преимуществено хората се обръщат към тях. Предимството на държавните съдебни изпълнители е, че в някои случаи таксите при тях могат да бъдат по-ниски.

Говорейки за такси…

Нормално е в хода на производството по събиране на вземанията, аз да заплатя някои такси, както и адвокатски хонорар. Тези мои разходи се наричат разноски. В началото ще бъдат понесени от мен, но в крайна сметка, ако осъдя длъжниците ми, те ще трябва да ми ги платят заедно с това, което вече ми дължат.

Фирми за събиране на вземания

Чувал съм, че има фирми за събиране на вземания. Мога ли да наема някоя такава фирма, за моите длъжници?

Фирмите за събиране на дългове изкупуват чужди вземания, но по-често на големи кредитори, например банки и мобилни оператори. Възможно е да приемат да изкупят и моето вземане, но това по-скоро би било изключение в практиката. В този случай аз ще получа пари, за да прехвърля на фирма за събиране на вземания правото да вземат пари от моя приятел по заема. Такова прехвърляне се нарича цесия. Аз като кредитор, т.е. лицето, което има да взима пари, ще бъда заместен от така наречената фирма за събиране на вземания, която ще се занимава от свое име с длъжниците ми, информира pravatami.bg.

 

 

 

Автор: Никола Пенчев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *