Качват Пловдивския панаир на борсата

Това стана ясно от законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Министерски съвет в парламента.
С предложените текстове се предвижда Пловдивският панаир да бъде изваден от забранителния списък за приватизация.
Акционерното участие на държавата в „Международен панаир – Пловдив” АД е под 50 на сто и към момента е в размер 27 921 785 акции, или 49,63% от капитала на дружеството.
Поради това държавата не може да участва пълноценно в управлението на дружеството и през последните години не получава дивидент, се посочва в мотивите към законопроекта.
С отпадането на дружеството от забранителния списък се създава възможност Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол да предложи за продажба акциите, които държавата притежава, на такъв сегмент от регулативния пазар на финансови инструменти на „Българска фондова борса – София” АД, че „Международен панаир – Пловдив” АД да стане публично дружество, се обяснява още в мотивите на вносителите.
По този начин те се надяват да се постигне по-голяма прозрачност в управлението на дружеството и да се подобри контролът върху дейността му от страна на Комисията за финансов надзор.
„Българска фондова борса приветства всяка една компания с перспективен бизнес модел и добро корпоративно  управление. С годините борсата се е доказала като най-ефективното и прозрачно средство за приватизация, концентриращо в себе си равнопоставеност на участниците, необжалваемост на процеса и постигането на оптимална цена”, коментира изпълнителният директор на БФБ Иван Такев.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *