КЗК върна обществена поръчка за 24 млн. лева обратно към МО

Според Комисията по-рано през текущата година министър Аню Ангелов е прекратил процедурата по обществената поръчка по незаконосъобразен начин. Това е третото връщане на казус към военното министерство, след като по-рано това направи и Върховният административен съд.
С изпратеното до страните решение бе отменено решението на министъра на отбраната №225 от 30 август 2011 година. Преписката бе върната на ресорното министерство, за да може да се продължи процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците.
Откритата обществена поръчка за доставка на хранителни продукти и посуда за еднократна употреба, както и чували, е стартирала на 9 декември 2010 година. Фирмите са се борили за договори на стойност 24 милиона лева за срок от три години. Поръчката е прекратена поради становище на министерството, че „всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя“.
С решението си, КЗК потвърждава отново, че фирмите „Панда И.П.“ и „Чех-Йосиф Новосад“ притежават валидни документи, които са признати от КЗК, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Българската служба за акредитация (БСА). Препоръчано е класиране между именно тези два кандидата, информират от пресцентъра на Комисията.
Антимонополният орган остави без разглеждане жалбите на другите две подали оферти за участие в обществената поръчка фирми – ЕТ „Фантастика 95 – Георги Цанков“ от Пловдив и ЕТ „Ес Енд Ди Корпорейшън“ ЕООД, отново от Пловдив, които според комисията са отстранени правомерно.
Решението на КЗК потвърди заключенията на ВАС от 15 юли, че част от участвалите в конкурса фирми нямат право на дейност съгласно Закона за храните, т.е. нямат право да търгуват с хранителни продукти.
При други от кандидатите сертификатите по стандарти ISO 9001 и ISO 22 000 съдържат сериозни пропуски. Министерството на отбраната обаче тогава не изпълни решението на ВАС за класирането на кандидатите за обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за българската армия и не зачете становища на КЗК, БАБХ и БСА.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *