КЗК отхвърли жалбите по спиране за АМ ”Хемус” поради липса на пари

КЗК е отхвърли 3 жалби за спрени обществени поръчки за изграждане на АМ „Хемус“, съобщиха от комисията.

КЗК е оставила без уважение жалбите на „ПСТ Хемус 2“, „Ташяпъ Иншаат Тааххют Санайи ве Тиджарет” и Обединение „АМ ХЕМУС ЛОТ 1” срещу решение на изпълнителния директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”.

Жалбите бяха подадени миналата седмица, а КЗК трябваше да се произнесе до края на март.Относно Етап 1 за АМ „Хемус“ КЗК смята, че решението на възложителя за прекратяване на процедурата емотивирано и законосъобразно, но тя е прекратена, тъй като няма финансиране за изпълнение на поръчката, по причини, които възложителят не е могъл да предвиди.

Съгласно обявлението и документацията за участие към момента на откриване на поръчката е било предвидено изпълнението на включените в нея дейности да се финансира със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020.

С писмо от 15.02.2016 г. Управляващият орган на ОПТТИ информира възложителя, че финансирането на обществената поръчка не може да бъде осъщественов рамките на приоритетна ос 2 на оперативната програма порадиизчерпване на средстватаза други проекти. Поради тези причини КЗК намира жалбите за неоснователни и ги оставя без уважение.

Консорциум „ПСТ Хемус 2“, който се свързва с Делян Пеевски, и турската „Ташяпъ Иншаат Тааххют“ подадоха жалба в Комисията за защита на конкуренцията срещу прекратяването на процедурата за избор на изпълнител на две отсечки от магистрала „Хемус“.

Жалба е подала и „Джи Пи груп“, която се свързва с Валентин Златев.Златев и Пеевскиотрекоха да имат нещо общос тези компании.“Ташяпъ Иншаат Тааххют“ бе елиминирана от конкурса и обжалваше търга още преди спирането му.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *