Клъстерите в България разчитат много на еврофинансирането

Клъстерите в България, в които са обединени много от фирмите в България, имат големи очаквания по отношение на процедурата за създаване и развитие по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Министерството на икономиката вече пусна за обществено обсъждане правилата за подбор на проекти, за чието финансиране ще бъдат заделени 20 млн. евро.
Успехът на нашата икономика зависи до голяма степен от развити териториално локализирани икономически дейности. Тук е мястото да се отбележи, че нито един от клъстерите в развитите страни не е възникнал като резултат от административна мярка и публично финансиране.
В отворената към момента процедура има методология за категоризиране на клъстери по процедурата „Развитие на клъстери в България“. Категоризирането ще бъде извършено от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Всички бенефициенти трябва внимателно да проучат методиката, която предава висока тежест на обществени събития и реклама на самия клъстер, отколкото на продуктите, които той произвежда. Проектното предложение трябва да има ясна позиция между тези две условия, те са свързани, но да не се припокриват.
Процедурата допуска кандидатстване по три компонента съобразно степента на развитие на клъстера:
1. В Начален етап на развитие“ – могат да получат финансиране по два компонента „Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера“ и „Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация“.
2. Развити клъстери – могат да кандидатстват за подкрепа по два компонента – за коопериране и за развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау.
3. „Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау“ : за развиващи се и развити клъстери. Работещият клъстер трябва да има изключително ясно разписани правила, отнасящи се до собствеността на бъдещите ползи от работата му.

Публикацията подготви: Венелин ЙОРДАНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *