Кои банки ще разпределят дивидент тази година

Големите банки разпределят дивидент, по-малките и такива с българска собственост се въздържат. Това показват поканите за и протоколите от годишните общи събрания на финансовите институции в Търговския регистър.Кои банки ще разпределят дивидент тази година. Всъщност акционерните събрания за по-голяма част от банките предстоят през юни, като в поканите към акционерите в повечето случаи не се предлага да бъде разпределян дивидент. Дивидентът на четири банки в сектора е в размер на 662.1 млн. лв., като това е 60% от печалбата за миналата година на целия сектор.

Резултат с изображение за пари

Цялата печалба за миналата година са изплатили на акционерите си Уникредит Булбанк и Банка ДСК, чиито общи събрания вече минаха. Сред другите по-големи банки Пощенска и Сосиете женерал Експресбанк предвиждат да изплатят като дивидент част от миналогодишния си финансов резултат, а ПИБ и ЦКБ, които са с българска собственост, предвиждат да заделят печалбата в капитала.

Сред по-малките банки, които ще заделят печалбата си или вече са го направили, са Общинска банка, Интернешънъл асет банк, БАКБ, Токуда банк, Тексим банк. Няма обявено като проект на решение за разпределяне на дивидент или не за Банка Пиреос, Алианц банк, Инвестбанк, Прокредитбанк. Българска банка за развитие, Търговска банка Д и Ти Би Ай банк все още не са публикували покана за общо събрание. Райфайзенбанк също все още не е обявила.

Дивиденти или не

Дивидентната политика на банките в последните няколко години се променя, след като известно време в периода на кризата не разпределяха дивиденти, за да трупат капитал и буфери за непредвидени ситуации и лоши кредити. По-големите банки, които работят и с по-високи капиталови показатели, имат възможност да разпределят дивиденти след края на кризата, като собствениците им прилагат досега различни стратегии, в някои случаи по-консервативен подход с по-малки, но увеличаващи се всяка година стъпки.

За 2017 г. на практика може да се получи отново известен застой в политиката на изплащане на дивиденти предвид новите регулаторни изисквания, които се прилагат от началото на годината, и най-вече новия международен стандарт за финансово отчитане 9. Той изисква начисляване на провизии и за обслужвани кредити според риска им. Това директно влияе върху капитала на банките.

Освен това от тази година за 11 банки, определени от БНБ според съответни критерии, има и нов буфер за системно значими институции. Тези изисквания ангажират допълнителен капитал, които се осигурява с печалбата.

Кой колко

В целия сектор, чиято печалба за миналата година беше близо 1.1 млрд. лв., само дивидентът, раздаден от двете най-големи банки, е малко над половин милиард лева (560.7 млн. лв.). И тази година най-голям дивидент дава Уникредит Булбанк, което е логично. Банката, както и за 2016 г., разпредели цялата си миналогодишна нетна печалба в размер на 297.7 млн. лв. За 2015 г. решението беше за половината от печалбата, а за 2014 г. – една трета.

Уникредит Булбанк може да си позволи да изплати цялата си печалба като дивидент на собственика си, тъй като има собствен капитал към края на миналата година в размер на почти 2.9 млрд. лв.

Банка ДСК е другата голяма банка, която също и тази година изплаща цялата миналогодишна печалба на собственика си – унгарската OTP. На общото й събрание в края на март е взето решението за изплащане на дивидент в размер на малко над 263 млн. лв. Към нетната печалба за 2017 г. от 262.024 млн. лв. банката прибавя и малко над 1 млн. лв. неразпределени печалби от минали години. Такава е практиката й в последните години. По неофициална информация OTP е един от основните кандидати, проучващи Сосиете женерал Експресбанк за покупка.

Други две банки, които предвиждат да разпределят дивидент, са Пощенска банка и Сосиете женерал Експресбанк. Както и предходната година, така и сега и двете институции няма да изплатят цялата печалба, а само част от нея. Остатъкът ще бъде заделен в капитала им. Пощенска банка – по предложение в дневния ред за общото й събрание, насрочено за 25 юни, предвижда да изплати на гръцкия си собственик близо 43% от печалбата си – 58.7 млн. лв. Цялата нетна печалба за миналата година е 136.9 млн. лв. Останалата нетна печалба в размер на 78.2 млн. лв. (остатъкът от нетната печалба за миналата година в размер на 77 590 427 + преоценъчни резерви за 2017 г. в размер на 652 750 лв.) ще бъде включена в капитала на банката като допълнителни резерви, информира capital.bg.

В проекта за решение на Сосиете женерал Експресбанк предложението е също за разпределяне на дивидент на част от печалбата за миналата година – 42.8 млн. лв. Цялата печалба на банката е 106. 7 млн. лв. Остатъкът на сумата (малко над 63.9 млн. лв.) се предлага да бъде отнесен в увеличение на други допълнителни резерви.

Печалбата в капитала

За 21 юни е планирано общото събрание на ПИБ, като предложението е цялата й печалба за 2017 г. да се капитализира. В дневния ред има и точка, предвиждаща да се вземе решение и печалбата за 2018 г. да не се изплаща като дивидент и да не се правят други отчисления от нея с цел включването й в базовия собствен капитал от първи ред. Миналата година през май от ПИБ обявиха, че ще търсят стратегически инвеститор и в банката, като до момента няма обявен резултат в това отношение. ПИБ, както и Инвестбанк поеха изричен ангажимент след стрес тестовете през 2016 г. да капитализират печалби, като ПИБ от началото на съществуването си не е разпределяла дивидент.

ЦКБ също предвижда да не дава дивидент и за 2017 г., както направи това и за 2016 г. Общото й събрание, на което е предвидено да се вземе това решение, предстои да се проведе на 27 юни., като предложението е за отнасяне на печалбата във фонд „Резервен“.

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *