Кои доходи не се облагат

Кои доходи не се облагат

-от продажба на апартамент, ако е бил основно жилище поне 3 години

-от продажба на имоти (до 2 бр.), които не са основно жилище на продавача, както и всички селскостопански и горски недвижимости, придобити преди повече от 5 години

-от продажба на автомобили, придобити поне година преди продажбата

-от продажба на движимо имущество

-от задължителното пенсионно, здравно и социално осигуряване

-от лихви по влогове в банки,

– от държавни, общински и кооперативни ценни книжа обезщетения за телесна повреда, смърт или професионално заболяване; обезщетенията по имуществени застраховки; застрахователните и осигурителните плащания за трайна неработоспособност; сумите по женитбени и детски застраховки

-от социално подпомагане и стипендии

-от донори за предоставяне на биологични продукти и органи

-печалбите от хазарт

-разпределената под формата на нови дялове и акции печалба в търговски дружества

-от сделки с акции на дружества, търгувани на фондовата борса

-парите на тютюнопроизводители и земеделски производители

-рента от земеделска земя на физически лица

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *