Колко са парите в обращение

Българската народна банка (БНБ) сочи в свой доклад , че до края на юни парите в обращение са достигнали  12 657.8 млн. лв

За едногодишен период  нарастването е с 1428.6 млн. лв., или с 12.72%. Спрямо края на предходното тримесечие парите в обращение се увеличиха с 566.3 млн. лв., или с 4.68 на сто.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на второто тримесечие на 2016  г . е 31.29  лв. За едногодишен период стойността й се е повишила с 2.02 лв., или с 6.90 процента. Средната по стойност разменна монета в обращение е 0.13 лв. и остава без промяна както спрямо края на 2015 г.,  така и за едногодишен период.

През второто тримесечие на 2016 г. в Националния център за анализ (НЦА) на БНБ са задържани общо 203 броя неистински български банкноти. Те са със 198  броя по-малко спрямо задържаните през първото тримесечие. От общия брой на задържаните през второто тримесечие на 2016 г. неистински български банкноти най-голям е делът на купюрите от 20 лв. (51.72%). През периода април–юни 2016 г. бяха регистрирани и задържани общо 268 броя неистински български разменни монети, от които 14 броя от 2 лв., 67  броя от 1 лв. и 187 броя от 50 стотинки информира banker.bg.

От общия брой проверени за истинност и годност банкноти през периода април– юни 2016  г.  като негодни за последващо използване в паричното обращение са отделени 16.3 млн. броя банкноти. Те са с 4.4 млн. броя (21.18%) по-малко в сравнение с отделените негодни банкноти през първото тримесечие на 2016 г. Спрямо второто тримесечие на 2015 г. отделените като негодни банкноти са по-малко с 2.1 млн. броя, или с 11.40%.

 

Огнян Дечев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *