Колко струва българската земя

Падането на мораториума за покупка на земи в България от физически лица от ЕС в началото на 2014 г. беше представено от група политици като заплаха за националния суверенитет. Нищо, че страната ни е поела ангажимент да премахне ограниченията още с договора за присъединяване към Европейския съюз.

Говореше се, едва ли не, че ще дойдат едни чужденци, ще изкупят земите ни и българите реално няма да могат да си обработват парцелите.

Хубаво е да се види обаче, доколко са основателни тези опасения и доколко българската земеделска е ценна като инвестиция.

По принцип има два много сериозни проблема със земеделската земя в България, които на практика отсъстват в другите държави от ЕС.

Най-големият проблем е, че парцелите са изключително разпокъсани. Връщането на земите след падането на комунистическия режим доведе до появата на около 5 млн. парцела с големина от 3 до 5 дка.

Така всеки по-голям инвеститор или производител трябва да издири множество собственици, а често и техните роднини с идеални части, за да може да вложи парите си за покупка на земя. Това прави българската земеделска земя не толкова атрактивна. Всеки инвеститор е изправен поред множество процедури по окрупняване.

Само 10% от всички обработваеми площи в страната, които възлизат на около 30 млн. дка, са си сменили собствениците след връщането на земите.

Ето защо притесненията за идването на чужденци, които ще изкупят България са неоснователни. В този си вид българската земя просто не е атрактивна инвестиция.

Другият огромен проблем със земеделските площи са поливните съоръжения. Системата на напояване в страната е буквално „разбита“. От въпросните над 30 млн. дка има поливни съоръжения само за около 2 млн. А инвестициите в такива съоръжения са много скъпи.

Действително в последните години се наблюдава поскъпване на земеделските земи в България, но то тръгна от изключително ниски нива и вероятно ще продължи точно поради тази причина.

Поскъпването от последните няколко години се дължеше и на излизането на пазара на фондовете със специална инвестиционна цел, инвестиращи в земеделски земи. Тези фондове окрупняват парцели с цел да повдигнат цените им и да ги препродадат с печалба. Част от тях се търгуват и на Българската фондова борса, като покупката на техни акции е еквивалентна на инвестиция в земя. Но въпросните АДСИЦ са много малко на брой и не всички се представят успешно.

Българската земята се превръща в добра инвестиция само ако се гледа в по-дългосрочен план. Дори без намесата на държавата, след 10-20 години, под натиска на пазарните сили – големите производители и инвестиционните фондове, около 50% от обработваемите площи ще бъдат окрупнени.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *