Конкурентността на България се е подобрила

Конкурентоспособността на България се подобрява, показва изследване на швейцарската организация IMD World Competitiveness Center. Докладът класира страните на база анкети сред бизнеса с 20 показателя като икономическото представяне, ефективност на правителството и бизнеса, състоянието на инфраструктурата.

Страната ни е напреднала с 5 места през 2016 г., нареждайки се на 50-а позиция от 61 държави. Директно пред нас е Румъния, която обаче отстъпва с две позиции спрямо 2015 г. Подобна е позицията на България и в друг индекс на конкурентоспособност – на Световния икономически форум – 54-о място, от 140 държави, но без промяна през есента на 2015 г.

Икономика на износа и ниските цени

Според изследването износът на услуги е основно предимство на българската икономика – аутсорсингът и IT секторът. Той е допринесъл за 6.76% от БВП, което е три пъти над средното за класацията. Отрицателното търговско салдо обаче тегли България назад в класацията, както и ниският обем на изнесените индустриални стоки. Друг проблем е ниската заетост и високата младежка безработица, която остава висока на фона на останалите. Негативен фактор е и високият процент на хората, заети в публичния сектор.

Ценовото равнище влияе благоприятно, като по този показател страната се нарежда на 11-о място от 61 изследвани. В анкета към мениджъри на български компании 79.2% от участниците определят конкурентните цени като водещи. България е втората най-изгодна дестинация спрямо цената на живота, а разноските за наем на офис помещения я поставят на шесто.

Слабо ефективна държавата

Близо 70.8% анкетираните посочват ниския корпоративен данък в страната като основно предимство. На другия полюс е процентът на събраните косвени данъци, който е далеч над средния. Публичните финанси се включват още с ниска, но бързо нарастваща задлъжнялост и лошо управление.

Спирачка за конкурентоспособността е антимонополното законодателство – критерий, по който страната заема последното 61-во място. Непрозрачност на държавните поръчки и ниски стимули за инвестиции също характеризират законодателството. Отварянето на нов бизнес започва 18 дни при средно 15, а достъпът до капиталовите пазари е затруднен. Справедливостта и защитата на частната собственост са поставени съответно на 56-о и 59-о място.

Малкият бизнес по-добър от големия

Продуктивността на местните дружества е ниска, като тази на малките и средните предприятия задминава големите, като тенденцията е за нарастването ѝ над средното. Служителите имат ниска мотивация, а изтичането на мозъци е сериозен проблем според доклада.

България се класира изключително ниско в сферата на финансите. Ролята на банките в икономиката и регулаторният режим в сектора са на последните позиции. Капиталовият пазар също е неконкурентен, броят на първичните публични предлагания (IPO), капитализацията и движението на индексите го поставят на 56-о място. Доброто корпоративно управление и прозрачността също са на ниско ниво, но въпреки това мениджмънтът има предприемачески наклонности, а потребителите са доволни от стоките и услугите.

Като основни предизвикателства през година се явяват здравеопазването и околната среда, съдебната система и образованието. Според IMD администрацията трябва да бъде отворена за външен одит, да се потърси ръст чрез иновации и да се диверсифицира енергетиката.

 

 

в.Капитал Daily

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *