Конституционният съд върна за поправка закона за конфискацията

Парламентът ще трябва да допише някои текстове в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) след като Конституционният съд (КС) обяви за противоконституционни общо 6 текста от закона. Това заявява на финала на решението си самият КС в едни доста необичайни „заключителни констататации“ преди диспозитива. Решението на съда бе публикувано в сайта на институцията в сряда вечерта, съобщи „Правен свят“. Магистратите обявиха за противоконституционен срокът от 15 години назад, в който ще се извършва проверка на съответствието между имущество и доходи, както и аналогичната давност за извършване на проверка по закона. В своето решение КС сочи, че значително по-подходящ срок е 10 години, каквато е абсолютната давност за погасяване на публичните взимания по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, предаде Mediapool. Според съда, прекомерно големият срок ще създаде неоправдан стимул за ”пасивност и безразличие” в администрацията, която е призована да преследва закононарушенията. Твърде големият срок се счита още за непропорционално ограничаване на правото на защита. Конституционният съд препоръчва и действия на Народното събрание по текстове от закона, които не са пряко атакувани от опозицията. Институцията дава съвет на депутатите да поправят предвидена възможност в закона един път закононарушителят да се окаже с конфискувано имущество и втори път да изплаща обезщетения като осъден в рамките на наказателно дело. КС само препоръчва подобни действия, въпреки че парламентарната опозиция атакува освен отделни текстове и целия закон. Съдът обявява за противоконституционен и един от уводните текстове в закона, който беше остро атакуван по време на дебатите в парламента. Текстът прогласява, че основната цел на закона е да възстанови „чувството за справедливост у гражданите“. „Прегледът на законодателството на Република България показва, че е прецедент поставянето на подобна цел, свързана с постигане, възстановяване или изгубване на определени чувства. Чувството за справедливост, както и поначало всички чувства, не са обективни факти. Още по-малко те са правни категории, за да бъдат въздигани дори като цели на законите“, се казва в решението. КС отменя и задължението, което легна върху абсолютно всички държавни и местни институции, както и върху гражданите,  да съобщават на Комисията за конфискация, ако забележат, че някой се е обогатил с над 150 000 лева от незаконна дейност. Според съда няма как друг освен компетентните контролните и наказващи органи на държавата да има подобно задължение, защото законите на страната не възлагат по принцип такива правомощия. Съдът смята, че възлагането на такива задължения на граждани „може да се превърне в инструмент за административен произвол чрез неоснователно образуване на проверки“. По делото има особени мнения на съдиите Благовест Пунев, Румен Ненков и Кети Маркова, които смятат, че КС е трябвало да извърши проверка на текстовете на целия закон, а не само на онези, които конкретно са посочени в искането на депутатите. Техният мотив е, че с искането се иска и обявяването на противоконституионност на целия нормативен акт. Законът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество беше окончателно приет от парламента на 3 май т.г. Тогава от Коалиция за България и ДПС заявиха, че възнамеряват да оспорят закона пред Конституционния съд, защото застрашава имуществото и правата на обикновените граждани. В началото на юли КС образува дело по искане на 59 депутати.  Те поискаха обявяване на целия закон за противоречащ на конституцията и на международните договори, по които България е страна. Управляващите пък от своя страна направиха всичко възможно противно на здравия разум да наложат закона, само за да бъдат потупани по рамо от големите бащици и подскачаха от радост от изпросените  похвали от ЕК и САЩ.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *