Корпоративният анализ: чиста наука с елементи на изкуство

 

Целта на тази статия е да създаде една основа за оценка и анализ на работата на една фирма от достъпната за нея информация. Защото често се казва, че финансовият анализ е не само чисто научна област, но и често отношението към него е като към изкуство. Когато се гледа годишния финансов отчет например, комбинирането на които и да е две стойности от него водят до получаването на един конкретен показател. Именно истинското умение се състои в това да се определи кои стойности да бъдат взети под внимание, кои могат да бъдат използвани, къде да бъдат открити и как да се оцени резултатът. Основна задача в опита за анализ на дадена компания е да се познава добре финансовата терминология и да е налична качествена информация за резултатите от дейността.

Експертният подход предполага, че не е особено правилно да се преценява за една фирма на базата на данни от само една финансова година. Добра практика би било да се търсят данни за поне от три до пет години период. Никога не трябва една фирма да бъде преценявана изолирано от други фактори, компании и конюктурни елементи. Целесъобразно е една фирма да бъде адекватно съпоставяна с други фирми със същата големина, с подобен бизнес или характеристиките на държавата, в която се извършва стопанската дейност. Важна стъпка към успешния анализ е анализираните данни на компанията да бъдат съпоставими.с други данни, които могат да се вземат под внимание и да бъдат онагледени.

Принципно печалбата и финансите са двата основни потока, които се преплитат в ядрото на мениджмънта на успешния бизнес. Именно тези два потока осигуряват базата за анализиране на един бизнес, на една фирма. И двата потока са съществено значими и затова трябва да се проследяват задълбочено. За да бъде полезен анализът за рентабилността на една компания, се минава задължително през наблюдение на нейното финансово положение. Обратното би било анализ без стойност. Аналогично, няма особен смисъл да се осъществява финансов анализ на финансовата структура на една фирма, без да се проследят нейните резултати. Факторът печалба сам по себе си не е достатъчен, една фирма е добре да притежава ресурсите, които й позволяват да продължава да се развива и просперира.

Една от важните и значими цели е реализирането на приемливо ниво на печалба, което да задоволява изискванията на акционерите. Това по същество е прибавяне на стойност. Без наличието на печалба не могат да се раздават дивиденти и да се увеличава стойността на акциите, или да се инвестира в бъдещо развитие.

 

Митко ДЕРМЕНДЖИЕВ,  психолог

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *