Краун Ейджънтс ще продължат да подпомагат финансовата ни администрация

Министерство на финансите и Краун Ейджънтс подписаха договор за изпълнението на втората фаза на Програмата за модернизация на българската финансова администрация. Договорът предвижда продължаване на предприетите по време на първата фаза на Програмата дейности. Същевременно се разширява и обхватът на областите, свързани с подобряване на събираемостта на държавните приходи, които Краун Ейджънтс подпомага.

По време на стартиралата юни 2007 г. първа фаза на Програмата за модернизация на българската финансова администрация Краун Ейджънтс направи множество анализи и оценки на българското законодателството и работните практики. Докладите на съветниците включваха системата за регистрация по ЗДДС, разкриване на измами с ДДС, разработване на подход на НАП за управление на риска, подобряване на обмена на информация, модернизация на Агенция „Митници“, обучение и развитие на мобилните групи, контрол върху акцизите и използване на ИТ системи за превенцията на корупция и престъпления. Въз основа на тези анализи, Краун Ейджънтс изготви 200 препоръки и предостави консултантски услуги и техническа помощ за планирането на тяхното изпълнение.

По време на втората фаза на Програмата, голяма част от дейността на Краун Ейджънтс ще бъде пряко свързана с вече направените препоръки и тяхното практическо изпълнение. Повишаването на събираемостта на държавните приходи ще остане основен приоритет в Програмата, но дейностите ще включват по-широк кръг от области на работа и организации. Помощ ще бъде оказана не само на агенциите и отделите на Министерство на финансите, но и на други държавни структури, които отговарят за защитата на държавните приходи, като Икономическа полиция, Държавната комисия по хазарта и Държавна агенция „Национална сигурност“. Тя ще включва засилване на мерките за сътрудничество между институциите, както и организиране и предоставяне на обучение в области, свързани с разкриването на митнически измами и случаи на пране на пари. Краун Ейджънтс ще оказва помощ на ДАНС за използването на съществуващите информационни ресурси за изготвяне на профили на вероятни дейности, свързани с измами, насочени срещу събирането на държавните приходи и изготвяне на оперативни мерки за противодействие на тези рискове. Ще бъде оказана помощ за оптимизацията на капацитета на Дирекцията за финансово разузнаване за аналитична дейност и извършване на проверки за спазване на законодателството, както и разработване на системи за докладване за съмнителни транзакции, като помощно средство при процесите на анализ.

Новият договор с Краун Ейджънтс е на стойност 3.9 милиона GBP и ще бъде в сила от януари 2009 г. до юни 2010 г. Девет съветници на постоянен договор ще работят по програмата и ще бъдат подпомагани от краткосрочни експерти на временни договори.

Наблюдение върху новия договор ще бъде осъществявано от нов програмен директор на Краун Ейджънтс, Вивиен Дейвис, която също така отговаря за отдел „Улесняване на митническата и търговската дейност“ в Краун Ейджънтс. Тя ще заеме мястото на предишния директор, Браян Банкс, който оглавяваше екипа на Краун Ейджънтс в България през последните 7 години. По време на работата на програмата на Краун Ейджънтс, за модернизирането на митническата администрация, за периода 2002 – 2006, митническите приходи се увеличиха със 182%, от 2.5 милиарда лева през 2001г. до 7 милиарда лева през 2006 г. По време на първата фаза на текущата програма бяха направени общо 200 препоръки и бяха въведени множество дългосрочни мерки, сред които изграждане на ефективна система за обмен на информация между Агенция „Митници“ и Националната агенция за приходите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *