Кризата – кой как се бори с нея?

Комбинацията от антикризисни мерки и здравите макроикономически основи позволиха на някои страни да устоят на кризата, пише в обзор на RGE Monitor. Тези страни са били изложени на по-нисък риск, поради строги регулации или поради по-слабо развитите финансови пазари, както и защото по-големият и по-силен вътрешен пазар подкрепя вътрешното търсене. Освен това, те имаха ресурси, които да ангажират в антициклични фискални и монетарни мерки, което не беше възможно при предишните кризи.
Ето кои са тези ярки изключения:
Латинска Америка
Бразилия и Перу спечелиха от стабилните си финанси, диверсифицирания износ и това, че са относително затворени икономики. Те също успяха по време на бума (2003-2008 г.) да намалят външната си уязвимост и да увеличат спестяванията си. Когато кризата започна, двете страни имаха добре регулирани финансови системи, което ги предпази от токсични активи. Фактът, че кредитните им пазари са на ранен етап от развитие и потреблението не е толкова зависимо от кредита, им помогна да запазят вътрешното търсене.
Бразилия
Бразилската икономика определено показа издръжливост на фона на масивното пренастройване на икономиките на развитите страни. През първото тримесечие данните за БВП показаха жилаво потребление въпреки свиването на инвестициите и колапса на индустриалния сектор. Производството остана слабо през второто тримесиче, а търговията на дребно се разви с по-умерени темпове – поради по-бавия ръст на реалните доходи и кредитните предизвикателства. Страната, чийто бюджет е с излишък, разчита на фискален пакет в подкрепа на пазара на труда и вътрешното търсене, който се изразява в намаляване на данъците върху продажбите, данъчни отстъпки за автоиндустрията, както и програма за строителство на 1 млн. жилища.
Перу
Перуанската икономика продължи да расте през първото тримесечие на 2009 г., при запазване на ръста на кредита за частния сектор. Строителните проекти продължиха и валутата не показа резки колебания. Макар, че БВП може да се свие леко през второто и третото тримесечие поради нерешителни монетарни мерки и бавното прилагане на фискалните стимули (програма за развитие на инфраструктурата), тези мерки ще позволят на икономиката да отскочи в края на годината. Високото ниво на валутни резерви помогна на централната банка да избегне дестабилизиране на валутата.
Азиатско-тихоокеански район
Австралия
Австралия избегна на косъм рецесията по силата на късмета, за което принос има и износът на природни ресурси към Китай и други развиващи се пазари. Скокът на бюджетните разходи и намаляването на основната лихва предотвратиха рязко намаляване на потребителските разходи и цените на жилищата. Благодарение на устойчивостта на двата стълба на растежа – износът и вътрешното търсене ръстът на БВП по елементи на крайното използване бе положителен през първото тримесечие. След като се появиха признаци, че световната икономика е достигнала дъно, Австралия може би ще избегне изпадането в техническа рецесия тази година.
Китай
Агресивните фискални и монетарни стимули позволиха на Китай да ускори наново растежа през първото полугодие, след като той почти спря в края на 2008 г. (Появиха се съмнения във верността на данните, като Марк Фабер дори заяви, че китайското правителство е единственото в света, което знае ръста на БВП три години предварително – бел. ред.) Производството се разширява, новите поръчки растат и корекцията на жилищния пазар намалява размаха си. Все още не е сигурно дали отговорът на правителството не е просто купуване на време. Китайските стимули добавят нови рискове, включително за балонизиране на цените на активите, надхвърляне на производствения капацитет и лоши кредити. Има някои сигнали, че вътрешното търсене е било по-силно от очакваното. Ръстът на потреблението, което изоставаше зад общия ръст през последните години, ще изисква преразпределение на фондовете в страната, включително чрез закърпване на дупките в мрежата за социална сигурност. Китайските стимули са доминирани от инфрастраструктурни проекти, които могат да повишат производителния капацитет, но биха направили малко за поддържането на високо ниво на националните спестявания.
Индия
Въпреки забавянето от 8-9% ръст, индийската икономика ще расте с темпове, близки до 6% през 2009 г. Големите вътрешни спестявания и неразпределените печалби на компаниите финансират инвестициите. Застоечният пазар на труда и ефектите на богатството удариха потреблението в градовете. Но ниската зависимост от износа, голямата потребителска база и високия дял заетост (две трети) и доходите (една втора), идващи от селските райони помагат да се запази потреблението. Големите валутни резерви помогнаха на страната да удържи на износа на капитал през 2008 г.. Високата възвращаемост при недвижимите имоти и инфраструктурата и планираната либерализация насърчават притока инвестиции, успередно с възвръщането на апетита към риск.
Филипините
Преданите потребители спасиха филипинската икономика от рецесиите, които поразиха повечето зависими от износа страни. Транферите от гурбетчии изненадващо се оказаха устойчиви на кризата, тъй като филипинските работници, особено квалифицираните, са търсени в чужбина. Това се дължи и на усърдието на правителството да сключва нови двустранни споразумения. Иначе страната е направила малко за привличане на чуждестранни инвестиции и създаване на работни места.
Индонезия
Световният спад и корекцията на цените на суровините удари износа и бюджетните приходи. Но по-голямото значение на вътрешното търсене омекоти удара. Програмите стимули, както и мерките в подкрепа на кредита запазиха частното потребление и нивата на финансиране. Външните задължения на фирмите и необслужваните банкови заеми са много по-ниски, отколкото при кризата от 1997-98 г. Външните заеми и атрактивната доходност по облигациите финансират бюджетния дефицит; положителният резултат от изборите и възраждането на риск апетита допълват бичите настроения у инвеститорите.
Европа
Полша
Полша е ярко изключение в Източна Европа. Първото тримесечие страната постигна 0.8% реален ръст, изпреварвайки всичко от ЕС с изклечение на Кипър. Причината за тази устойчивост е, че страната не преживя бум с размерите на този в Балтика и на Балканите и следователно няма същото ниво на съпътстващите го външни дисбаланси. Второ, Полша има голям вътрешен пазар и е по-малко зависима от износа. Трето, плаващият валутен курс и рекордно ниските лихви помогнаха да се омекоти спада. На последно място, Полша активно се разграничава от останалите страни в региона и подсили доверието на инвеститорите с гъвкава кредитна линия от МВФ. Все пак не се очаква бързо възстановяване, а влошаването на бюджетните показатели ще забави приемането на еврото.
Норвегия
Въпреки че Норвегия отчете спад през четвъртото тримесечие, рецесията се очертава като една от най-леките в развитите страни, като анализаторите прогнозират спад от 1-2% през 2009 г. и възвръщане към ръст през 2010 г. Това, което прави разликата, са двуцифрените (като % от БВП) бюджетни излишъци и излишъци по текущата сметка, както и натрупването на приходите от продажби на петрол в държавния пенсионен фонд. В момента лихвите са понижени на рекордно ниските 1.25% и експертите очакват, че страната ще е първата от развитите икономики, която ще ги повиши при сигнал за възстановяване.
Франция
Френската икономика успя да избегне рецесия през 2008 г. и се очаква да се представи най-добре от четирите най-големи в еврозоната през 2009 г. Френският по-балансиран и разчитащ на вътрешното търсене ръст се оказа по-благоприятен по време на синхронен световен спад. Голямата социална мрежа напълно изигра ролята си на автоматичен стабилизатор. Фискалните мерки и подкрепата за банките са другите фактори.
Северна Америка
Канада
Силната зависимост на Канада от САЩ по отношение на търговията и инвестицията предполага, че нейното възстановянане може да изостане от това на Щатите. Но по-консолидираният финансов сектор с по-ниско ниво на задлъжнялост, по-малко фалити, както и възстановяването на вътрешното търсене, биха подкрепили възстановяването през 2010 г., макар с темпове, по-ниски от потенциалните. Канадските граждани и корпорации все още имат по-голям достъп до кредити отколкото в САЩ, което изигра ролята на буфер срещу по-сериозна корекция на имотния пазар. Зараждащият се ръст на потреблението може да е по-слаб от очакванията на Банк ъв Канада. Възстановяването на цените на суровините е смесен сигнал – от една страна ще допринесе за експанзия на добивния сектор, но, от друга, може да засили канадския долар и да отслаби конкурентоспобността на промишлеността.
Близък Изток и Северна Африка
Като цяло регионът е защитен от кризата, но подстрада от намалялото търсене. Фискалната експанзия и мерките в подкрепа на финансовия сектор (макар и закъснели) компенсираха слабостта на износа и инвестициите. Страните от Залива, зависими най-много от чуждестранно финансиране в подкрепа на кредитната експарнзия, като ОАЕ, понесеха най-тежко кризата. Но миналите спестявания осигуриха буфер. Страните с най-добро представяне са Египет, където фискалните стимули позволиха да се задържи ръста през 2009 г., макар и с цената на 6.9% бюджетен дефицит; Катар – поради ръста в износа на втечнен газ и държавните инвестиции, както и Ливан, където банките останаха изолирани от заразата на кризата, а скорошната политическа стабилност допринесе за привличането на инвестиции.

/Със съкращения/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *