КТБ раздала над 5 млрд. лв. срещу кухи залози

Управителният съвет на БНБ е взел решение за удължаване срока на специален надзор за КТБ АД и ТБ „Виктория“ ЕАД с още два месеца, съответно до 20 и 22 ноември, съобщиха от БНБ.

Причината е, че продължават да са налице условията, довели до поставяне на КТБ АД под специален надзор.

Банката продължава да изпитва остър недостиг на ликвидност за изпълнение на задълженията си към депозантите и други кредитори, които са в размер общо на 6 227 521 хил. лв. към септември 2014 г., а за ТВ „Виктория“ ЕАД възлизат на 285 786 хил. лв., посочват от банката.

Заедно със съобщението за удължения срок обаче БНБ разпространи и доклада на квесторите към 2 септември 2014 година.

От него става ясно, че 137 клиенти на КТБ са получили 5 284 911 000 лева кредити, а обезпеченията за тях са били кухи.

Тези кредитополучатели са с общо 488 броя активни кредитни сделки към 29.08.2014 г. по около 380 кредитни договора.

Централната банка е установила, че почти всички разгледани договори за кредит предвиждат като обезпечение особен залог на вземания по сметки в КТБ, без да е предвидено изрично задължение за поддържане на определен размер в наличности по тях.

Особеният залог не представлява реално обезпечение върху налична сума в определен размер, са констатирали още квесторите. Това е така, защото кредитополучателят може свободно да се разполага с наличностите по сметките.

Във връзка с удължаване на надзора БНБ уточнява, че ще бъде предоставена възможност на акционерите и други потенциални инвеститори, заявили желание за преструктуриране на КТБ АД, да отправят предложение, съдържащо конкретни финансови и правни ангажименти за предоставяне на капитал и ликвидност.

Това може да стане между 28 октомври и 20 ноември на база резултата от оценката за състоянието на КТБ АД и докладваното съотношение за капиталова адекватност.

На основание на Закона за кредитните институции, УС на БНБ указва на квесторите на КТБ АД най-късно до 20.10.2014 г. да внесат в БНБ цялостна оценка на активите на КТБ АД, извършена от трите одиторски компании – „Ърнст и Янг Одит“ ООД, „Делойт одит“ ООД и „Афа“ ООД.

Съответно до 31.10.2014 г. трябва да представят в БНБ отчет за капиталовата адекватност на КТБ АД на база изготвената пълна оценка на активите и след извършване на съответни счетоводни операции.

На база резултата от оценката на активите на КТБ АД, докладваното съотношение на капиталовата й адекватност и заявените инвестиционни намерения от EPIC (European Privatization & Investment Corporation) в периода от 01.11.2014 г. до 20.11.2014 г. трябва да бъде взето окончателно решение относно КТБ АД, гласи още решението на БНБ.

Банка „Виктория“ ще лъде оздравявана

От съобщението на БНБ се разбира още, че дъщерната на КТБ Търговска банка „Виктория“ в момента не може да отвори заради липса на ликвидност, която да отговаря на законовите изисквания.

„Независимо от факта, че оценката на активите и надзорните отчети на ТБ „Виктория“ ЕАД показват, че към този момент банката посреща регулаторните изисквания за капиталова адекватност, банката не може да получи държавна помощ, тъй като при разрешаването на такава помощ от Генерална дирекция „Конкурентоспособност“ на Европейската комисия (ЕК) ТБ „Виктория“ ЕАД, трябва да се разглежда като част от групата на КТБ и изискванията за държавна помощ трябва да са изпълнени от групата като цяло“, подчертават от централната банка.

В допълнение заради неяснотата в момента около капиталовата адекватност на КТБ АД не може да се докаже пред Еврокомисията, че групата КТБ има достатъчно ниво на капиталова адекватност за кандидатстване за държавна помощ.

Към момента единственият източник за осигуряване на ликвидност на ТБ „Виктория“ ЕАД е продажба на неликвидни активи – портфейл от кредити, смятат в БНБ и затова са препоръчали на квесторите да вземат мерки по оздравяването на банката.

Тези мерки включват: продажба на обособени части от кредитния портфейл след обявяването на търг, осигуряване на самостоятелност на информационната и счетоводната система на банката, намаляване на административните разходи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *