КТИ купи пакет акции от „Орфей Клуб уелнес“ АД

 
Уведомлението е по изискването на чл. 1486 от ЗППЦК и с него се  информира обществеността относно следното:
 На 13.12.2012 г. на основание чл.145, ал.1, т.1 от ЗППЦК „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, ЕИК 115086942, със седалище и адрес на гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев”, № 27А е извършило покупка на 215482 бр. акции от капитала на „Орфей клуб уелнес” АД.
  В резултат на сключената сделка „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД притежава 4 240 048 броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от капитала на „Орфей клуб уелнес” АД, т.е. дяловото й участие в капитала на публичното дружество е променено от 19.37% на 20.37%.
   Уведомлението е оповестено от представляващи  КТИ  от изпълнителните директори Петър Троплев и Стефан Гълъбов.

Финанси

 
 
 
 
 
 
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *