КТИ Съединение с 50 хил. лв. печалба за миналата година

Печалбата на Компания за технологии и иновации „Съединение“ (КТИ) за миналата година е 50 хил. лв., почти без промяна от 52 хил. лв. печалба за 2004 г., показват данните от неконсолидирания, неодитиран отчет на холдинговото дружество, представен на Българска фондова борса – София.

Нетните приходи от продажби за миналата година са 275 хил. лв. спрямо 287 хил. лв. за предходната година, а финансовите приходи намаляват до 53 хил. лв. от 67 хил. лв.

Разходите по икономически елементи достигат до 191 хил. лв., срещу 279 хил. лв. за предходната година, докато финансовите разходи се увеличават до 87 хил. лв. от 23 хил. лв. година по-рано.

КТИ „Съединение“ притежава мажоритарни пакети от осем дружества в края на миналата година, оценени на 1,202 млн. лв. В портфейла му влизат още два пакета от смесени предприятия и дял от едно асоциирано предприятие. Основният капитал на холдинга е два млн. лв., а собственият в края на 2005 г. достига 2,293 млн. лв.

Днес акциите на КТИ „Съединение“ се търгуват на 0,70 лв. всяка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *