Купувачите на земя се насочиха към северния централен район

През миналата 2007 г. са сключените 125 хил. сделки за 1 153 000 декара земя, като най-атрактивен за купувачите е бил Северният централен регион с център Русе, сочи проучването на тенденциите на пазара на земя, изготвено от Системата за агропазарна информация САПИ, представено отruseinfo.net.

Той измества от първенството Северо-източния район, където интересът към земя е бил най-висок през 2006 г. В Северен централен район през 2007г. е реализиран най-голям обем от продажби, като цената на декар е нараснала средно претеглено два пъти спрямо предходната година, като е достигнала ниво от 607 лева за дка.

Предпочитанията на инвеститорите се обясняват с изключително доброто почвено разнообразие и активни земеделски структури, както и с много добре разработената инфраструктура в Плевенския регион, където основно са били и най-атрактивните сделки през отчетната година.Отбелязва се стабилизиране на арендните отношения, при запазване на размера на наемите за ползване на земеделска земя, като те са напълно съпоставими с тези от 2006г. Не е отчетено нарастване в размера на арендните плащания, като те запазват размерите си средно между 5 и 25 лева на дка, според конкретните параметри на предоставяната под аренда земя.

Има области, в които обаче са отбелязани и много високи нива на арендните цени, като например Смолян и Пазарджик, където производителността от конкретните култури на единица площ е много по-голяма. Бурното развитие на пазара на земеделски земи, което се случи преди няколко години, сега се случва по отношение на пазара на земи за неземеделски цели, с цел промяната на предназначението им, отбеляза зам.-министър Бюрхан Абазов. Това, което и данните сочат е, че този пазар през 2007г. отбеляза истински бум. Броят на сключените сделки е със 79 % повече спрямо реализираните през 2006 г.

Продадената земя с цел промяна на предназначението й през 2007г. е 91 699 декара, или с 94 на сто повече от предходната – 2006г. Близо 50 % от сделките са сключени в област Велико Търново, според анализите на САПИ, като силно привлекателен за купувачите на земя с цел промяна на предназначението й, остава и североизточният район на страната, предимно по Черноморието.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *