КФН одобри втора емисия облигации на Ален мак

Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадена от Ален мак АД, гр. Пловдив.

Емисията е в размер на 592 000 евро, разпределени в 592 броя обикновени облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, с фиксирана лихва в размер на 11 % на годишна база, платима на 3 месеца.
Срокът на облигационния заем е 27 месеца, считано от 26 март 2009 г. и дата на падеж 26 юни 2011 г.
Емисията облигации беше вписана в регистъра, воден от КФН. Още през април Ален мак АД обяви, че ще издаде втора емисия облигации, за да може да се разплати с облигационерите по първата емисия.
Това е втората емисия облигации, издадени от Ален мак АД. Първата беше издадена в края на 2006 г., като компанията имаше проблеми с изплащането на вноските към облигационерите, но впоследствие поднови плащанията. Първата емисия облигации е в размер на 6.5 млн. евро и с падеж на 30.06.2011 г. Компанията повиши лихвения процент от 7.5% на 9.95% годишно.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *