КФН потвърди проспекта на Инвестиционна компания Галата АД

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от Инвестиционна компания Галата АД, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 1 000 000 лева, разпределени в 10 хил. акции, с номинална стойност 100 лева.
Основната дейност на емитента е свързана с пазара на недвижими имоти.
Емитентът има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите, в чиито състав влизат Марин Великов Митев, изпълнителен директор и член на Съвета на директорите, Цанко Тодоров Цаков, изпълнителен директор и председател, Радослав Николов Коев, икономически директор и член и Химимпорт АД, представлявано от Марин Великов Митев, член на СД.
Химимпорт притежава 60% от капитала на дружеството.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *