КФН се присъединява към Международно споразумение за обмен на информация

Комисията за финансов надзор се присъединява към Международно споразумение за обмен на информация, съобщиха от комисията.

Днес Виктория Сапорта, председател на Изпълнителния комитет на Международната асоциация на застрахователните надзорни органи (IAIS) обяви, че Комисия за финансов надзор на Република България (КФН) се присъединява към Споразумение за международно надзорно сътрудничество и обмен на информация.

От присъединяването на първата страна през юни 2009 г., членството в Многостранния меморандум за разбирателство (MMoU) на Международната асоциация на застрахователните надзорни органи значително се е разраснало и сега то включва 61 участници, представляващи повече от 70% от премийния приход на застрахователите в световен мащаб. “Радвам се, че КФН на България се присъединява към Многостранния меморандум за разбирателство на Международната асоциация на застрахователните надзорни органи” заяви Карина Караиванова, председател на КФН.

„Като член на Международната асоциация на застрахователните надзорни органи, КФН постоянно допринася за развитието на стабилни и сигурни международни надзорни стандарти. Това споразумение укрепва нашата способност да работим в сътрудничество с други надзорни органи и да надзираваме големи трансгранични застрахователни дружества. Такова сътрудничество е изключително важно за насърчаване на ефективен надзор, за повишаването на финансовата стабилност и за защита на българските потребители.”

Многостранният меморандум за разбирателство е световна рамка за сътрудничество и обмен на информация между застрахователните надзорни органи, която задава минимални стандарти, към които членовете следва да се придържат. Всички участници подлежат на проверка и одобрение от независим екип от членове на Международната асоциация на застрахователните надзорни органи. Чрез членството в Многостранния меморандум за разбирателство надзорните органи имат възможността да обменят съответната информация с други членове и да им оказват съдействие, като по този начин насърчават финансовата стабилност и сигурния надзор на трансграничните застрахователни операции в полза и защита на потребителите.

“За нас е удоволствие да приветстваме КФН като най-нов член на Многостранния меморандум за разбирателство” посочи Сапорта. „За да постигнем крайната цел за защита на държателите на застрахователни полици в рамките на световния застрахователен пазар, надзорните органи трябва да са в състояние да оказват бърз и ефективен надзор. Многостранният меморандум за разбирателство е регулаторен инструмент от особено значение – не само в кризисни ситуации, но и на ежедневна база”, добави тя.

 

 

 

 

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *