КФН с временна забрана на търгово предложение от Софарма

На заседанието си на 13.01.2017 г. Комисията за финансов надзор (КФН) издаде временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Софарма“ АД, гр. София, за закупуване на акции на „Унифарм“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

На заседанието си на 13.01.2017 г. Комисията за финансов надзор (КФН) реши още:

2. Комисията за финансов надзор възнамерява да спазва Насоки 2016/72 за характеристиките на риск-базиран подход за надзор срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и стъпките, които следва да се предприемат при осъществяване на надзор, базиран на риска (AML/CFT надзор), приети от Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари.

3. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти до „Фазан“ АД във връзка с постъпило заявление за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от дружеството.

4. Изпраща писмо до УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД с искане за прецизиране преводите на представените по нотификацията документи във връзка с постъпило уведомление за публично предлагане на дялове на договорен фонд „EXPAT Bulgaria SOFIX UCITS ETF“ на територията на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

5. Издава разрешение на управляващо дружество „Компас Инвест“ АД, гр. София, да организира и управлява договорен фонд „Компас Плюс“. Вписва договорен фонд „Компас Плюс“ в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, воден от КФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове и документ с ключовата информация за инвеститорите на договорен фонд „Компас Плюс“. Вписва емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН. Вписва договорен фонд „Компас Плюс“ като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

6. Издава временна забрана за публикуване на внесено в КФН търгово предложение от „Форт“ ООД за закупуване на акции на „Унипак“ АД, гр. Павликени, от останалите акционери на дружеството.

 

 

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *