Към корекция на големите търговски дисбаланси призова МВФ

В последния доклад на ~~МВФ се посочва че е нужно премахване, както на прекомерните излишъци, така и на големите дефицити. Това трябва да се направи с цел редуциране на глобалният търговски дисбаланс и с цел подобряване на перспективите за устойчив растеж и финансова стабилност.

МВФ представиха снощи своя доклад за „Външната търговия“. В него се посочва, че икономиките с прекомерни излишъци по текущата сметка, включително Германия и Китай, трябва да предприемат стъпки за стимулиране на вътрешното търсене, за да се коригират големите дисбаланси, ограничаващи растежа на световната икономика. От МВФ уточняват че такива дисбаланси допринасят за финансова нестабилност.

„Ние не сме доволни от сегашните обстоятелства, които включват неравномерно икономическо възстановяване в световен мащаб“, посочи първият заместник-управляващ директор на Фонда – Дейвид Липтън, отбелязвайки, че въпросът, свързан с намаляване на прекомерните дисбаланси все още остава нерешен.

„Ние трябва да погледнем на неотдавнашните движения на валутите като отражение на непълното и неравномерно възстановяване в световен мащаб. Необходимо е да се направи повече, за да се благоприятства икономическото възстановяване отвъд провежданата стимулираща парична политика, добави той, като същевременно призовава за широк спектър на политики в подкрепа на растежа. Редица държави трябва да дадат своя дял, за да се избегне посредствения икономическия растеж, или дори неговото влошаване“, посочи Липтън.

Докладът „Външен сектор“ през 2015-а година, изготвен от МВФ, анализира последните събития и предоставя актуализирани оценки на външните икономики позиции, включващи балансите по текущата сметка, реалните обменни курсове, външните търговски баланси, капиталовите потоци и международните валутни резерви. Докладът обхваща 28 от най-големите световни икономики и еврозоната.

В новият доклад на МВФ се отбеляза, че икономиките на Китай и САЩ са най-значими за глобалния модел на дисбаланси и на прекомерни дисбаланси, но в същото време Германия, Южна Корея и Китай са споменати като страни, имащи прекомерни излишъци. Освен САЩ, като страни с големи дефицити се споменават също така Великобритания, Бразилия и Франция.

В доклада също така се посочват и редица други икономики, за които би било желателно да осъществят корекции на текущите си сметки, дори и ако те не са от системно значение.

Корекцията на реалните обменни курсове, макар че не би било достатъчна само по себе си, е също от голямо значение и провежданите политики следва да улесняват, а не да пречат на подобни корекции, заяви Липтън, коментирайки движенията на валутните пазари.

Той добави, че неотдавнашната волатилност на валутните пазари е „естествен“ отговор на промените в цените на суровините, особено на спада на петролните цени, както и на различията между отделните икономики по отношение на техния растеж, инфлация и парична политика.

В последно време има няколко съществени развития, които ще окажат негативно влияние на външните търговски позиции през 2015-а година. Те включват рязкото понижение на цените на петрола, цикличните икономически отклонения, различните парични политики сред основните икономики и свързаните с тях движения на отделните валути, посочва в заключение докладът на МВФ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *