Лизинговият пазар в България расте

Лизинговият пазар в България расте за пръв път от 2013 г. насам на годишна база, като отчетеното увеличение към края на 2016 г. е над 7%. Според данните от сектора, които се събират и обобщават от Централната банка, сумата на вземанията на лизинговите компании от техни клиенти е вече над 3.3 млрд. лв.

За това нарастване на общата сума сделките по салда голям принос имат сделките, които се сключваха през последните 2 години. Новите лизингови договори, одобрени през 2015 и 2016 г. са на обща стойност малко над 3 млрд. лв. Всъщност бизнесът с лизингови сделки се разбуди и нарасна много мощно през 2015 г., когато новите договори се увеличиха с над 22% на годишна база. Тази година отново има ръст при новоподписаните лизингови сделки, който обаче е вече по-скромен и възлиза на около 6% на годишна база до общо 1.58 млрд. лв. „Очакванията ни са до края на 2017 г. новите договори най-малко да запазят нивото от изминалата година“, коментира за „Капитал“ управителят на „Сожелиз“ Борислав Петков.

Стабилността на износителите

Той постави на първо място макроикономическата стабилност и подобряването на перспективите пред българските компании износителки, които са накарали бранша да търси повече лизингово финансиране за машини и оборудване. Запазва се и трендът от 2015 г. транспортните компании да се стремят да обновяват автопарковете си, с което спестяват разходи за пътни такси в различните европейски държави, добави той. Ниските лихви също са важен фактор за спомагане ръстовете на лизинговия пазар.

При новосключените сделки най-голям ръст има в сектора на недвижимото имущество, но той остава с малък дял в общия пазар. Общата сума на новия лизинг в този сектор за 2016 г. възлиза на 38.7 млн. лв., което е с 28% повече в сравнение с 2015 г. Сделките с леки коли също се увеличават значително. През миналата година са били сключени лизингови договори за леки коли на стойност от 556 млн. лв., като сумата нараства с 25% на годишна база. Затова и делът на леките коли в общата сума на сключените нови сделки се повишава чувствително до над 1/3 от целия пазар и вече почти се изравнява с пазарния дял на тежкотоварните автомобили. Те засега продължават да бъдат основната причина за нови лизингови сделки, като представляват 38% от всички договори за финансов лизинг.

Оперативен лизинг за автомобили

При оперативния лизинг има значително нарастване. Новите договори, които са били сключени през 2016 г. са за обща сума от 58 млн. лв., което е над 3 пъти повече, отколкото през 2015 г. Най-много нарастват сделките за леки коли. За сравнение, през 2015 г. чрез оперативен лизинг са финансирани покупки на автомобили на обща стойност от 6.7 млн. лв., докато през миналата година тази цифра вече достига 44.5 млн. лв. Въпреки това оперативния лизинг традиционно за България продължава да е по-скоро изключение, като съотношението на пазарния му дял спрямо финансовия в цялата сума на лизинговите договори през 2016 г. е 4:96.

Наред с увеличаването на обемите в лизинговия бранш има подобрение и в управлението на отпуснатото финансиране. Необслужваните договори се понижават от 13% в края на 2015 г. до по-малко от 10% към края на миналата година.

 

 

 

 

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *