Лизинговият пазар достигна 5.4% от БВП на страната

Общият размер на вземанията по финансов и оперативен лизинг към края на юни 2007 г. нараства с 424.9 млн. лв. (17.2%) спрямо края на март 2007 г. и достига 2.9 млрд. лв. (5.4% от БВП ). На годишна база (спрямо юни 2006 г.) той нараства с 1.246 млрд. лв. (75.4%), показват данни на Българска народна банка.

Вземанията по финансов лизинг към юни 2007 г. възлизат на 2.828 млрд. лв., което е 97.5% от общия размер на лизинговите вземания. Те нарастват с 411.3 млн. лв. (17%) спрямо март 2007 г. и с 1.216 млрд. лв. (75.5%) спрямо юни 2006 г.

По вид на актива към края на юни 2007 г. вземанията по договори за леки автомобили достигат 988.5 млн. лв., на годишна база те са с 432.2 млн. лв. (77.7%) повече и остават с най-голям относителен дял (35%) от финансовия лизинг, при 34.5% за второто тримесечие на 2006 г.

Вземанията по договори за машини, съоръжения и индустриално оборудване нарастват с 338.2 млн. лв. (73.2%) спрямо юни 2006 г., достигайки до 800.3 млн. лв. в края на второто тримесечие на 2007 г.

Относителният им дял (28.3%) се намалява спрямо този в края на юни 2006 г., когато е бил 28.7%.

Вземанията по договори за товарни и лекотоварни автомобили възлизат на 740.6 млн. лв., увеличавайки се с 314.2 млн. лв. (73.7%) спрямо юни 2006 г. Относителният им дял е 26.2% при 26.5% в края на юни 2006 г.

По отношение на матуритетната структура вземанията по финансов лизинг над 1 до 5 години се увеличават през второто тримесечие на 2007 г. със 351.4 млн. лв. (16.9%) спрямо края на март 2007 г., достигайки 2.429 млрд. лв., а на годишна база нарастват с 1.070 млрд. лв. (78.8%). Относителният дял на този матуритет се увеличава до 85.9% при 84.3% към края на юни 2006 г.

През второто тримесечие на 2007 г. новият бизнес по финансов лизинг възлиза на 696.9 млн. лв., при 494.3 млн. лв. за първото тримесечие на 2007 г. С най-голям относителен дял от новите договори по финансов лизинг през второто тримесечие на 2007 г. са

Леките автомобили съответно 36%, следвани от машините, съоръженията и индустриалното оборудване 27.8% и товарните и лекотоварните автомобили 26.8%. За периода юли 2006 – юни 2007 г. новият бизнес по финансов лизинг възлиза на 2.264 млрд. лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *