Лихвите по депозитите се понижават

Лихвите по депозитите и заемите ще намалеят през третото тримесечие на 2019 година, въпреки рекордно ниското ниво, на което вече се намират, а кредитирането ще продължи да расте с умерени темпове. Това се посочва в новото издание „Финансов сектор: оценки и очаквания“, публикуван от Министерство на финансите (МФ).

Снимка: БГНЕС

Лихвите по депозитите и заемите ще намалеят през третото тримесечие на 2019 година, въпреки рекордно ниското ниво, на което вече се намират, а кредитирането ще продължи да расте с умерени темпове. Това се посочва в новото издание „Финансов сектор: оценки и очаквания“, публикуван от Министерство на финансите (МФ).

В документа са посочени прогнозите на финансовите посредници у нас. Според техните очаквания лихвите по банковите влогове ще намалеят още и в трите валутни сегмента – в лева, евро и щатски долари.

Тенденцията на по-ниски лихви ще се запази и при кредитите и в трите валути, очакват експертите. В анализа се посочва, че прогнозата е в съответствие с оставащите ниски лихвени проценти по жилищните заеми, които се свиха допълнително през второто тримесечие на годината.

Индексът ЛЕОНИА Плюс през юни 2019 г. e -0.45%. Спрямо юни 2018 г. той се увеличава с 0.05 процентни пункта (пр.п.), а в сравнение с май 2019 г. – с 0.01 пр.п.

Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през юни 2019 г. е 0.32%. Спрямо юни 2018 г. той намалява с 0.67 пр.п., а спрямо май 2019 г. – с 0.16 пр.п.

Депозити Лихвени проценти по нов бизнес Сектор. Нефинансови предприятия. Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове през юни 2019 г. в сравнение с юни 2018 г. се понижава с 0.22 пр.п. до 0.09%, а по тези в евро – с 0.05 пр.п. до 0.02%. В сравнение с май 2019 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове и в евро се повишава с 0.01 пр.п.

Сектор Домакинства – През юни 2019 г. спрямо юни 2018 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0.03 пр.п. до 0.15%, а по тези в евро – с 0.04 пр.п. до 0.16%. В сравнение с май 2019 г. средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в левове и в евро намаляват с 0.01 пр.п., информира news.bg .

Лихвени проценти по салда Сектор Нефинансови предприятия. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове през юни 2019 г. спрямо юни 2018 г. се понижава незначително до 0.01%, а по овърнайт-депозитите в евро нараства с 0.01 пр.п. до 0.01%. В сравнение с юни 2018 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0.13 пр.п. до 0.12%, а по тези в евро – с 0.07 пр.п. до 0.14%.

Сектор Домакинства . През юни 2019 г. средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро достигат до 0.02% като се променят незначително спрямо юни 2018 г. При депозитите с договорен матуритет в левове средният лихвен процент спада с 0.09 пр.п. до 0.25%, а по тези в евро – с 0.07 пр.п. до 0.22%. В сравнение с юни 2018 г. средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове остава почти без промяна на ниво от 0.06%, а по тези в евро намалява незначително до 0.07%.

Лихвени проценти по нов бизнес Сектор Нефинансови предприятия. През юни 2019 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, спада спрямо същия месец на 2018 г. с 0.18 пр.п. до 3.80%, а по тези, договорени в евро – с 0.07 пр.п. до 3.02%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0.93 пр.п. до 2.94%, а по тези, договорени в евро, се увеличава с 0.18 пр.п. до 3.30%, информира infostock.bg.

През юни 2019 г. спрямо май 2019 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0.05 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0.12 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент спада с 0.08 пр.п., а по тези, договорени в евро, се повишава с 0.67 пр.п.

По данни на БНБ през юни 2019 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява в сравнение с юни 2018 г. с 0.31 пр.п. до 8.04%, а по тези в евро – с 0.25 пр.п. до 3.65%. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.30 пр.п. до 3.12%, а по жилищните кредити в евро – с 0.35 пр.п. до 3.43%. Средният лихвен процент по другите кредити6 в левове нараства с 0.25 пр.п. до 2.89%, а по другите кредити в евро спада с 2.64 пр.п. до 3.26%.

През юни 2019 г. спрямо май 2019 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява с 0.16 пр.п., а по тези в евро – с 0.06 пр.п. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.04 пр.п., а при жилищните кредити в евро – с 0.30 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент спада с 0.02 пр.п., а при другите кредити в евро се увеличава с 0.79 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през юни 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. намалява с 0.37 пр.п. до 9.89%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.10 пр.п. до 4.02%. През юни 2019 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове се понижава спрямо юни 2018 г. с 0.50 пр.п. до 3.48%, а по жилищните кредити в евро – с 0.23 пр.п. до 3.79%.

През юни 2019 г. в сравнение с май 2019 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове спада с 0.20 пр.п., а по тези в евро – с 0.09 пр.п. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.02 пр.п., а по тези в евро – с 0.36 пр.п.

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *