Лихвите по ипотечните кредити остават рекордно ниски

През май средният лихвен процент по ипотечните кредити в левове остава рекордно нисък на ниво от 2.75%. Това показва статистиката на Българската народна банка.

Лихвите по ипотечните кредити остават рекордно ниски

© Pixabay

 

Годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити, който включва всички лихвени плащания по кредита, както и всички такси, комисиони и други разходи за сметка на клиента, леко се повишава спрямо предходния месец с 0.02 процентни пункта и достига 2.99%.

При потребителските кредити се наблюдава леко повишение на лихвите спрямо април с 0.07 процентни пункта до ниво от 7.69%. ГПР по тези кредити достига 8.18 на сто, което е с 0.11 процентни пункта повече от април, информира profit.bg.

В сравнение с месец май 2020 година обаче ГПР и по ипотечните, и по потребителските кредити бележи спад съответно от 0.19 и 2.15 процентни пункта.

Лихвените проценти по овърдрафт кредитите за домакинствата бележат спад от 0.06 процентни пункта през май до ниво от 14.95%, а на годишна база остават без промяна. Тези по кредитните карти са на ниво от 20.29 на сто, което е с 0.02 процентни пункта под нивото от предходния месец и с 0.15 процентни пункта повече в сравнение с май 2020 година.

Само в 4 закъсали държави има повече лоши кредити от България - Mediapool.bg

Mediapool.bg

Корпоративни кредити

Средният лихвен процент по фирмените кредити до 1 млн. евро, договорени в левове, се
понижава с 0.15 процентни пункта до 3.13%, а по тези над 1 млн. евро – с 0.09 пр. п. до 2.14% през май 2021 г.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, намалява с 0.16 пр. п. до 2.66%, а по кредитите над 1 млн. евро – с 0.59 пр. п. до 2.47%.

През май 2021 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава с 0.04 пр. п. до 2.64%, а по овърдрафта в евро спада с 0.01 пр. п. до 2.08%.

Депозити на домакинствата

През май 2021 г. средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в левове и евро нарастват съответно с 0.02 процентни пункта и с 0.03 пр. п. до 0.09%. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове се понижава с 0.02 пр. п. до 0.00%, а по тези в евро се запазва на ниво от 0.00%.

Лихвите по кредити в България - по-високи от тези в Еврозоната

Actualno.com

Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове остава почти без промяна на ниво от 0.25%, а по тези в евро спада с 0.02 пр. п. до 0.51%.

Фирмени депозити

През май 2021 г. в сравнение с април 2021 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.15 пр. п. до -0.18%, а по тези в евро – с 0.01 пр. п. до 0.00%.

Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове намалява с 0.01 пр. п. до 0.00%, а по тези в евро се запазва на ниво от 0.00%.

 

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *