Машиностроителните фирми на КТИ „Съединение“ АД се вляха в една

С решение №981 – ПД от 07 декември 2009 година Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” одобри Договор от 18.09.2009 г. и анекс към него от 26.11.2009 г. за преобразуване чрез вливане на „ЗММ Металик” АД, „Корпорация Унимаш” АД, „Унимаш Индъстрис” АД, „Лазерни и оптични технологии-2000” АД, „Металик Приват” АД и „Норекс-1” ЕООД в “Оптела – Лазерни технологии” АД. Бяха одобрени също така докладите на управителните органи на участващите в преобразуването дружества и даклада на общия проверител по чл. 262м от ТЗ.
Предстои представяне на договора, анекса и докладите по партидите на дружествата в Търговския регистър и свикване на общи събрания акционерите на всяко от участващите дружества.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *