МВР закъсва! Няма пари за заплати през декември

Административната реформа, изразяваща се в масови съкращения на чиновници, затруднява министрите, тъй като са необходими сериозни средства за изплащане на обезщетения, а в бюджетите на повечето министерства такива не са предвидени. Това е основният извод от писмените отговори на 17 министри на запитване на депутата от Реформаторския блок Мартин Димитров, цитирани от БГНЕС.С Постановление №8 от 2015 г. Министерски съвет задължи всички разпоредители с бюджетни средства да ограничат разходите за персона с 10%. От отговорите на министрите става ясно, че повечето са се заели с масови уволнения, за да покрият изискванията. Другият извод, който може да се направи на база на анализа на материалите е, че има разминавания между оптимистичните прогнози на министрите и реалното състояние на бюджетите на отделните ведомства, които отчитат в Министерството на финансите.

Най-голямо е разминаването между твърдяното в отговора на вицепремиера Румяна Бъчварова и изложеното в писмената справка от финансовия министър Владислав Горанов, който прави анализ на всички ведомства, които са в преразход. Вицепремиерът, който отговаря за административната реформа и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова заявява намерение за съкращението на щата на МВР с по 500 души на година. Към края на 2015 г. в системата на вътрешното министерство трябва да има не повече от 47 000 служители, през 2016 г. бройката трябва да бъде намалена на 46 500, а през 2017 г. на 46 000. Общият ефект от това съкращение ще са спестени – 23 млн. лв., твърди Бъчварова. Министърът обаче не уточнява какви ще са разходите за изплащане на обезщетения при съкращения. Обединението на ГД “Криминална полиция” и ГД “Охранителна полиция” в една обща ГД “Национална полиция” е довело до намаляване на числеността с около 340 щатни бройки. От 1 януари до 30 юни от бюджета на МВР, който е над 1 млрд.лв. по показател “Персонал” са разходвани почти 518 млн.лв., което представлява 53,15% от предвидените за 2015 г. средства по този показател. За първите осем месеца не е изплащано допълнително възнаграждение за резултати от служебната дейност, уточнява вътрешният министър и допълва, че за същия период на 2014 г. разходваните по това перо средства са били в размер на 14 млн. лв.

Сериозен недостиг на средства очаква и военният министър Николай Ненчев. По показател “Персонал” в края на 2015 г. от МО планират недостиг от 48 млн. лв. В същото време е в ход сериозно оптимизиране на административния капацитет на Българската армия, отчита Ненчев. Редуцирани са 378 щатни бройки в администрацията на МО, други 600 допълнителни щата в армията ще бъдат съкратени до края на година, персоналът на военните болници е намален с 51 души. “Процентът на некомплект на военнослужещи към 01.06.2015 г. е в размер на около 14%. Tова води до загуба на способности, увеличаване на риска от инциденти с трагични последици, натовареност на останалия личен състав и е една от причините за напускане на квалифицирани специалисти”, отбелязва в същото време министърът на отбраната.

С 10,8 млн. лв. на червено по показател “Персонал” към 31 август е и правосъдният министър Христо Иванов. Той отчита сериозни съкращения на щата на ведомствата, които са под шапката на Министерството на правосъдието – 459 щата са съкратени в затворите, 73 в съдебната охрана, 48 в Агенция по вписванията, 14 щата са закрити и в администрацията на МП. Отделно още 8,2 млн.лв. ще трябват на Христо Иванов към края на 2015 г., за да изплати дължимите обезщетения на надзиратели и съдебни охранители. Правосъдният министър се обявява против нови съкращения на разходите, защото това “би могло да има сериозен негативен ефект с дългосрочно влияние”.

От писмения отговор на финансовия министър Владислав Горанов става ясно, че той е повече от критичен към МВР и МП, както и към МВнР по отношение предприетите от тях действия по оптимизиране на администрацията. Горанов дори допуска МВР да останат без заплати в края на годината. От справката на МФ става ясно, че недостигът на средства към 31 декември 2015 г. за “Персонал” във вътрешното ведомство ще достигне около 120 млн. лв. “На практика това означава, че МВР няма да разполага с пълния размер на разходите за възнаграждения на служителите си за месец декември, както и ще отчете в значителни размери начислени, но не изплатени обезщетения”, посочва Горанов и допълва, че до момента в МФ не са получавани документи относно оптимизиране на работещите в системата на МВР, нещо, за което Румяна Бъчварова заявява, че е в ход.

Критиката на Горанов към Христо Иванов е, че въпреки намаления бюджет на Министерството на правосъдието за персонал, за първото пологодие са изплатени повече средства, отколкото за същия период на миналата година. Финансовият министър отчита, че реалното намаление на служителите в системата на МП е едва 50 щатни бройки. Очакванията на МФ са, че МП ще завърши годината с 12,2 млн. лв. недостиг за персонал. Недостигът в Министерство на отбраната към края на 2015 г. за персонал ще е 48 млн.лв., изчисляват от МФ, с което потвърждават изложеното в отговора на военния министър.

Финансовият министър е силно изненадан, че вместо да се предприемат съкращения, администрацията на Министерството на външните работи е увеличена. “Прави впечатление, че реално заетите в министерството към 31 юли 2015 г. са със 76 щатни бройки повече от същия период на 2014 г.”, посочва Горанов и настоява за спиране на назначенията в МВнР. Прогнозата е, че към края на 2015 г. ведомството на Даниел Митов ще е в недостиг от половин милион лева за заплати.

Разделените в края на 2014 г. министерства на туризма и на енергетиката също ще приключат годината на червено в перото за персонал, съответно с 200 000 лв. за ведомството на Николина Ангелкова и около 600 000 лв. за служителите на Теменужка Петкова, смятат от финансовото министерство.

Земеделският министър Десислава Танева отчита драстично намаляване на персонала в системата на МЗХ с 1175 щатни бройки, което е с 11% от общата численост. Според финансовия министър обаче това сериозно натоварва бюджета на ведомството и очакванията са за недостиг от 4 млн. лв., които трябва да покрият разходите за обезщетения.

В системата на здравеопазването са предприети действия по оптимизиране на общо 1366 щатни бройки. Независимо от това, поради забавените действия по информация на министерството на Петър Москов има риск от липсата на 2 млн.лв., които трябва да се намерят, за да се покрият разходите за обезщетения.

Въпреки съкратените 82 щатни бройки в системата на Министерството на културата, очакванията са, че ведомството на Вежди Рашидов ще финишира с около 1 млн. лв. дефицит в края на 2015 г.

Министрите, чийто ведомства на този етап не предвиждат преразход на разходите за персонал, включително намалението с 10 на сто, са: вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин, транспортният Ивайло Московски, регионалният Лиляна Павлова, икономическият Божидар Лукарски, спортният Красен Кралев, самият Владислав Горанов, както и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

Макар да е в група на “отличниците” образователният министър Тодор Танев категорично се обявява срещу съкращаването на щатни бройки. В отговора си той изрично посочва, че неговото ведомство администрира най-голямата публична система, с най-много заети (170 000 души) в близо 5000 публични институции. “Намалението на числеността на персонала през бюджетната 2015 г. е неуместна и неоптимизационна мярка, която би създала рискове за изпълнение на институционалните задачи на министерството и на неговите второстепенни разпоредители на средства”, посочва в отговора си министърът на образованието. Танев отчита, че въпреки намалените с 10% средства в МОН няма съкращения, но има намаления на бонусите, оптимизирани са разходите за извънщатен персонал, а служителите, които навършват пенсионна възраст през настоящата година се освобождават от работа. Разходите за персонал за 2015 г. в системата на МОН са малко над 25 млн. лв.

Финансовият министър информира още, че Националната служба за охрана не е предприела оптимизиране на персонала, а очакванията са за недостиг на средства в размер на 2,5 млн. лв. Половин милион лева ще е недостигът и на Държавна агенция “Технически операции”. Службата, която подслушва е в преразход заради необходимостта от изплащане на обезщетения.

Финансовият министър е поискал Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция да проверят работата на Българската телеграфна агенция. Това се е наложило, тъй като ръководството на БТА не се е съобразило с искането за намаляване на разходите за персонал с 10% за 2015 г. Едва с 4% са намалени разходите за персонал и в Българската национална телевизия. От БНТ са уточнили, че работят по оптимизиране на структурите и намаляване на разходите. В заключение финансовият министър Владислав Горанов отбелязва, че общият недостиг на средства за персонал към края на 2015 г. ще възлизат на около 190 млн. лв. Това дава основание на Горанов да отчете, че предприетите мерки от колегите му са “недостатъчни и в никакъв случай не гарантират ограничаването на разходите за персонал до утвърдените им със Закона за държавния бюджет годишен размер”. “Неспазването на одобрените параметри ще доведе до напрежение в системите за м. декември, както е и предпоставка за появата на негативни последици за изпълнението на бюджет 2016 г.”, посочва министърът на финансите. /БЛИЦ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *