МВФ заповяда на Дянков да възстанови фискалния резерв

Това е записано като заключителна препоръка в официалното становище на Фонда след мисията в България, завършила на 20-ти май. Изявлението е публикувано на 26-ти май на сайта на МВФ и  като внушение доста съществено се различава от информацията,  разпространена от нашето финансово министерство.
Фискалният резерв изигра решаваща роля, за да може България толкова добре да се справи с последната криза. Резервът помогна да се финансират дефицитите и да се затвърди доверието във валутния борд. Разходите, свързани с поддържането на резерва се оправдаха. Но сега е времето фискалният резерв да се запази и да се възстанови, с приходи от приватизация и проактивно емитиране на дълг. По-високите резерви ще помогнат на България да се справи с евентуални външни шокове, както и да посрещне предстоящият падеж по своите облигации – гласи по-точно препоръката на Фонда.
Сред другите важни моменти в оценката на МВФ за българската икономика е очакването за 3% реален ръст на БВП през 2011 г. и 4% в средносрочен период. Това се подкрепя от износа – но инфлацията, както и водещата до повишени спестявания предпазливост, забавя възстановяването на консумацията. През 2011 г. инфлацията ще стигне 4.5%, но ще отслабне до 3% през 2012 г. Няма перспективи за бързо възстановяване на трудовия пазар. Проблем за икономическия прираст може да се окажат застаряващото население и липсата на структурни реформи.
Има възможност икономиката на България да се представи по-добре от очакванията, но има и рискове, свързани с високите цени на петрола и с евентуално икономическо забавяне в Западна Европа. В условията на дългова криза в Европа, именно фискалните и международните резерви ще помогнат на България да овладее този риск, твърди МВФ.
Нискоквалифицираните млади българи, които стоят без работа и намаляването на административната тежест върху фирмите с 20% са сред предстоящите предизвикателства за правителството на България. Според МВФ пактът за финансова стабилност е добър сигнал, но както кризата е показала, важно е не само да се ограничи дефицитът, но и да се удържат разходите. Нужен е освен този пакт също и прост и прозрачен механизъм за прогнозиране на икономическия растеж.
Съкращаването на администрацията, замразяването на пенсиите и на работните заплати доведоха до по-добри от очакваното резултати за фискалната 2010 г. Но през първото тримесечие на 2011 г. приходите показват спад, което означава, че са нужни повече усилия срещу избягване плащането на данъци и социални осигуровки, без да се позволява ръст на допълнителните разходи – отбелязва МВФ.
Покрай това трябва да се изчистят и просрочията по общинските дългове. Ако трябва да се режат разходи през годината, да се запазят тези разходи, насърчаващи икономическия растеж, съветва още Фондът. А ако приходите са по-добри от очакваното, допълнително събраните средства да се спестят.
Според МВФ, пикът в нивото на необслужваните кредити, в момента нараснали до 12.9%, ще дойде през второто полугодие на 2011 г., възможно е и по-късно, ако икономическото възстановяване се забави. Стрес тестовете на БНБ показват, че в банките има достатъчно капитали за абсорбиране на потенциалните загуби, но качеството на активите ще е проблем в случай на нов шок или забавяне на възстановяването.
По отношение на проблемните кредити МВФ съветва България да си изясни критериите по обявяване в несъстоятелност и да въведе бързо производство по плановете за преструктуриране, което би могло да е от помощ за възстановяване на кредитирането.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *