Международна инвестиционна банка /IIB/: високи резултати и рейтингови оценки във време на обща криза

На 4 февруари 2021 г. Международна инвестиционна банка (IIB) публикува одитирани финансови отчети по МСФО за 2020 г. Въпреки глобалната икономическа криза, причинена от пандемията COVID-19, банката отново демонстрира високо ниво на финансова стабилност и успех в постигането на стратегически цели. 

Това става благодарение на висока ефективност на системата за корпоративно управление, своевременно приети антикризисни мерки, нарастващо доверие на международната финансова и бизнес общност, както и подкрепата от страните членки. Отчетите на IIB отразяват положителна динамика във всички ключови показатели за изпълнение, включително ръст на печалбата, активите, капитала, кредитния портфейл, обема и нивото на диверсификация на финансирането.

Финансови резултати. Към края на 2020 г. банката показа рекордна нетна печалба в най-новата си история – 7.299 млн. евро, което е с над 28% по-високо от същия показател за предходната година. Активи. В края на 12 месеца на 2020 г. общият обем на активите на банката достигна 1.621 млрд. евро, като се увеличи с 19% през отчетната година. Подобна динамика е свързана преди всичко с нарастването на кредитната и инвестиционната подкрепа, предоставяна от банката на нейните държави-членки, за преодоляване на негативните последици от пандемията, наред с други неща; както и до увеличаване на обема на високоликвидни съкровищни ​​активи, натрупани за укрепване на ликвидния буфер по време на период на висока турбуленция в световната икономика. Внесен капитал. 2020 г. бележи началото на нова програма за капитализация на IIB. В края на отчетния период внесеният капитал на банката достигна 378,7 млн. евро, отчитайки ръст от над 11% в сравнение с края на 2019 г. Активната подкрепа на държавите-членки на МИБ поставя основите за по-нататъшно укрепване на финансовата стабилност на банката и отваря нови възможности за непрекъснато увеличаване на инвестиционните дейности. Кредитни операции. През отчетния период IIB значително увеличи обема на отпуснатите заеми, като продължава да демонстрира високо ниво на секторна и географска диверсификация. Нетният кредитен портфейл нараства с над 16% и достига 1028 млн. евро. Делът на проектите на IIB, реализирани в интерес на европейските акционери, достигна над 60%.

IIB отделя специално внимание на проекти с интеграционен компонент, покриващи интересите на две или повече държави-членки. През отчетния период подобни инициативи представляват над 29% от кредитния портфейл. Пълномащабната и успешна интеграция в европейската финансова общност, нарастващата осведоменост за марката на глобално ниво, активното развитие на партньорската мрежа допринесоха за увеличаване на броя на транзакциите, извършени в сътрудничество с други международни финансови институции. През 2020 г. делът на подобни проекти достига 33% от обема на кредитния портфейл. Касови активи. Хазната на IIB продължава последователно да прилага стратегията за поддържане на високо ниво на качество и диверсификация на активите. Към края на 2020 г. делът на активите с рейтинг „AAA-A“ в касовия портфейл на банката надхвърля целта на бизнес плана и достига 68%. IIB също така постоянно увеличава нивото на своите ESG (екологични, социални и управленски) активи, действайки като инвеститор в емисиите на сертифицирани „зелени“ и „социални“ облигации. Делът на ESG инвестициите също поддържа възходяща тенденция и възлиза на 61% от портфейла. Задължения. Общият обем на дългосрочното финансиране на банката към 31 декември 2020 г. възлиза на 953,5 млн. евро при 876,5 млн. евро собствени емисии облигации и 77 млн. Евро от други източници. Дългосрочните кредитни рейтинги на високо ниво, ефективното позициониране на IIB в международната финансова общност и нарастващото доверие на инвеститорите позволиха на банката успешно да привлече необходимите обеми финансиране при ниски лихви, дори в условията на голяма нестабилност на световните финансови пазари. Това от своя страна даде възможност да се увеличи обемът на кредитна и инвестиционна подкрепа за страните-членки на IIB, отговаряйки на нарастващото търсене, причинено от настоящите икономически трудности. През 2020 г., дори при най-трудните условия, IIB успешно изпълни своите планове за финансиране и изпълни осем емисии облигации в различни валути на своите държави-членки, четири от които бяха поставени в рамките на програмата MTN, регистрирана през май 2020 г. на Дъблинската фондова борса.

Ключови рейтингови събитияОтчетната година беше много успешна и по отношение на кредитните рейтинги на IIB. През 2020 г. IIB стана единствената многостранна банка за развитие, чиито рейтинги бяха не само потвърдени от водещите агенции, но дори надградени от Fitch Ratings. Това беше пряко отражение на положителната динамика на развитието на IIB и неговата висока устойчивост на глобалната криза, причинена от пандемията COVID-19. През отчетния период водещите рейтингови агенции предприеха 4 рейтингови действия за IIB, които укрепиха статута си на международна институция за развитие със среден дългосрочен рейтинг „А“. През март 2020 г. S&P Global потвърди дългосрочния рейтинг на IIB при „A-“ със стабилна перспектива, през май 2020 г. Moody’s Investors Service потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на IIB при „A3“ със стабилна перспектива, през септември 2020 г. Fitch Ratings надстрои Дългосрочният кредитен рейтинг на IIB до „A-“ със стабилна перспектива, а през октомври 2020 г. руската агенция за аналитичен кредитен рейтинг (ACRA) обяви потвърждаването на международния инвестиционен рейтинг на IIB на ниво „A“, както и на националния рейтинг на ниво “AAA” (RU).

„През 2020 г., когато банката отпразнува своята 50-годишнина, глобалната икономическа, финансова и социална стабилност неочаквано стана обект на най-тежките сътресения, които човечеството не е виждало в продължение на много десетилетия. Въпреки това IIB демонстрира високо ниво на стабилност и надеждност, посрещна достойно нови предизвикателства и най-важното продължи да оказва подкрепа на своите държави-членки при справяне с последиците от пандемията, – каза Николай Косов, председател на Управителния съвет на IIB . – Ние възнамеряваме да продължим да правим всичко възможно, за да реализираме амбициозни планове за по-нататъшно развитие и растеж на IIB с пълната подкрепа на нашите акционери „. „Удовлетворяващо е, че публикуваните финансови отчети са още едно доказателство за зрелостта на нашата институция и за правилността на избраната стратегия. Усилията на целия екип през този изключително труден период доведоха до много положителни резултати във всички ключови области на нашата дейност “, – подчерта Елена Миндукшева, заместник-финансов директор на банката.

Financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *