Между 3 и 5 хил. лв. са достатъчни за стартиране на търговия на БФБ-София

Каква сума е достатъчна, за да се стартира търговия на Българска фондова борса? Това е основният въпрос, който си задава всеки начинаещ инвеститор, преди да си избере инвестиционен посредник или да се обърне за съвет към консултант или брокер. Дали 500 лв. ще са достатъчни, или са необходими 5000 лв. за успешна кариера на борсата? Отново се обърнахме към брокерите, анализаторите и консултантите на Българска фондова борса, с което се надяваме да помогнем на колебаещите се инвеститори.

Според Бранислав Ганозов от ИП Фаворит за единични сделки и по-дългосрочни инвестиции може да се започне и със суми от по 500 лв. „За по-активна търговия на пода на БФБ-София според мен са необходими поне 5000 лв.“, смята Ганозов. Брокерът споделя, че „най-разумно е сумата да се разпредели между три до пет позиции като е добре да се поиска съвет от брокера /инвестиционния консултант на инвестиционния посредник. При достигане на предварително заложената цел (доходност) могат да се търсят други позиции.

Инвестиционният консултант на ИП Карол Надя Неделчева смята, че въпреки че на българския пазар липсват много от инструментите и продуктите, които предлага един развит пазар, към момента на БФБ съществуват възможности за печалби чрез инвестиране на неголеми суми. „Строго погледнато при самостоятелна търговия няма ограничения по отношение на сумата. Малките суми обаче не позволяват конструирането на портфейл с достатъчно добро ниво на диверсификация, както и не не биха позволили реализирането на достатъчна доходност в абсолютно изражение, която да оправдае транзакционните разходи, отбелязва Неделчева.

“При по-малки суми по-удачно е инвеститорът да се насочи към колективни схеми на инвестиране, като инвестиционните дружества, договорните фондове и АДСИЦ, където обикновено не се изискват минимални суми. Не може да се твърди, че има универсален инструмент, който предлага по-добри възможности спрямо останалите. Изборът на конкретен вариант за инвестиране е обвързан и с фактори като възрастта на инвеститора, рисковия му профил и времевия му хоризонт, допълни консултантът на Карол.

Веселин Моров споделя, че основополагащ принцип при определяне на първоначалния инвестиционен капитал е той да се формира като част от общия разполагаем инвестиционен капитал на начинаещия средностатистически инвеститор. Брокерът на ИП Наба Инвест съветва абсолютната сума да бъде между 5 и 10 хил. лв., а при инвеститори, разполагащи с по-голям свободен паричен ресурс, стартовият инвестиционен капитал може да достигне до 60-70% от общата сума, отделена за инвестиране.

„Тази стратегия за формиране на първоначален инвестиционен капитал ще осигури на инвеститора достатъчна стабилност в процеса на навлизане на капиталовия пазар и опознаването на поведението на останалите пазарни субекти. Стратегията за участие на капиталовия пазар би била максимално ефективна, ако инвеститорът започне с доверително управление на индивидуален инвестиционен портфейл, който да бъде трансформирана в последствие (след 1-2 години) при интерес от страна на инвеститора в самостоятелно управление чрез системата COBOS, смята брокерът.

Според Моров това ще позволи на начинаещия индивидуален трейдър правилно да формулира за себе си няколко базисни фактора: собствена рискова насоченост и времеви хоризонт на инвестициите; диверсификация на позициите в портфейла по отраслова структура, риск и ликвидност; задълбочен анализ на конкретните позиции, в които ще се влага инвестиционният капитал; структуриране на инвестиционния портфейл – 60-70 % в позиции със средносрочен или дългосрочен характер, а остатъка – в краткосрочни, спекулативни и ликвидни активи.

Мъгърдич Язъджиян от Популярна Каса споделя, че суми от порядъка на 3 до 5 хил. лв. са достатъчни за стартиране на търговия на БФБ-София. Подходящата стратегия според него за начинаещите инвеститори е да си набележат някаква доходност от закупената компания и след нейното достигане веднага да я продават, след което да вложат парите си в друга(и) позиция(и). Язъджиян не препоръчва спекулативни позиции за прохождащите в бранша.

Пламен Пейчев заяви за Investor.bg, че минималната сума, с която трябва да започне един инвеститор е поне 4000-5000 лева. Той е на мнение, че е добре да се диверсифицират инвестициите в 3-4 позиции, не повече.

„Не е необходимо да се пръскат парите на начинаещия инвеститор по 10 различни позиции, защото няма да може да взема адекватни решения поради невъзможност да асимилира и използва наличната информация. Най-добре би било да се инвестира в качествени книжа на компании с добро реноме, за да не се поемат излишни рискове. Умерена печалба при нисък риск е по-добре от поемане на висок риск с книжа, от които може да се излезе на загуба“, допълни инвестиционният консултант на ИП ФК Евър АД.

Брокерът на СИИ Секюритиз АД Никола Цокев споделя, че може да се започне с всякаква сума, но ако човек иска да си направи портфейл с добра диверсификация, е добре да инвестира поне 5000 лв. в 5 различни компании.

Според мнението на Цокев всеки сам си избира стратегия, но на начинаещите би препоръчал да се съсредоточат върху по-ликвидните акции (т. нар. сини чипове) и да не се впускат в търсене на „подценени” дружества, защото в повечето случаи има сериозни причини за това „подценяване”. Преди да започне да инвестира, човек трябва да наблюдава известно време пазара, да следи движението на избраните от него акции, както и новините около тях.

„Финансовите показатели са важни, за да се вземе решение в кое дружество да се инвестира, но движението на цените на акциите и новините около компаниите са определящи за избора на подходящ момент за влизане и за излизане от дадена позиция“, смята брокерът.

От: Кристиян Костов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *