МИЕ: Газта и електричеството в България ще поскъпнат още

В момента цените на газта и електричеството в България са най-ниските в целия Европейския съюз – положение, което не може да бъде запазено. Влияние върху този факт играят както външни, така и вътрешни фактори. Поскъпването на газта и електричеството трябва да стане плавно, тъй като доходите на населението няма да могат да го понесат. В тази връзка Държавната комисия за енергийно и водно регулиране трябва да бъде по-прозрачна и да излиза с по-дългосрочни проекции на цените на горивата. Този акт ще помогне както на хората, така и на бизнеса. Това заяви днес Иванка Диловска, директор на Дирекция „Енергийна стратегия“ в Министерството на икономиката и енергетиката, по време на организирания от Shell България и Центъра за либерални стратегии дебат на тема: „Енергийните сценарии на бъдещето”.Енергийната интензивност на страната (бел. ред: енергията, която се използва за създаването на едно евро брутен вътрешен продукт (БВП) е много висока. Тя е 4-5 пъти по-висока от европейската. Ако искаме страната ни да бъде конкурентоспособна, интензивността трябва да бъде намалена, обясни още Диловска.Друг факт, който ни различава съществено от останалите страни от Европейския съюз, е липсата на газификация. Това води до използването на твърде много електроенергия за отопление. Това е лошо, защото при преобразуването на първичните източници в електрическа енергия се губят 2/3 от първичните енергийни ресурси. При пряката газификация тези загуби се избягват. Разчетите на Министерството на енергетиката показват, че ако 25% от населението се газифицира, това ще доведе до намаляване на енергийната интензивност с повече от 10%, обясни още експертът.Цените на въглищата, произвеждани от въглищните централи в България, ще се повишат двойно, ако бъде приложена схемата за плащане на всички разрешителни за работа от 2013 г. Това ще доведе и до намаляване на конкурентоспособността на въглищните централи. За да не се стигне до този сценарий, в момента се водят преговори с Европейската комисия за преходен период в търговията с вредни емисии, излъчвани от въглищните централи.В момента държавните енергийни дружества не се управляват добре. Създаването на Българския енергиен холдинг би помогнало за отстраняването на тази слабост, заяви още Диловска.По време на днешното събитие бяха представени сценариите за развитието на енергетиката в световен мащаб за периода 2008 – 2050 г., разработен от експертите на Shell. Според експертите на Shell сценариите са два: Сценарият Scramble (Трескава надпревара) – Този сценарий отразява фокуса върху националната енергийна сигурност. Неотложните нужди, особено нуждата да се осигури захранване с енергия в близко бъдеще, се явяват движеща сила за тези, които трябва да вземат решение. Вниманието на националното правителство естествено се съсредоточава върху достъпните лостове за осигуряване на доставки, включително договаряне на двустранни споразумения и поощрения за развитие и използване на местни енергийни източници. Ръстът в използването на въглищата и биогоривата придобива съществено значение. Въпреки нарастващата риторика, действията, адресирани към намаляване на климатичните промени и окуражаване на енергийната ефективност, са отложени за неопределено бъдеще. Политиката за регулиране на потребностите не се следва разумно, докато не настъпи моментът на сериозен недостиг на ресурси и ограничение на доставките. Не се обръща сериозно внимание и на политиката в областта на екологията, докато значими климатични събития не предизвикат политическа реакция. Увеличаващият се натиск предизвиква предприемането на закъснели, но съдбоносни действия, които водят до пикове и нестабилност в цените на енергията. А това води до временно забавяне в общия процес на силен икономически растеж. Въпреки че скоростта на нарастване на атмосферния CO2 в края на същия период е умерена, концентрацията клони към дълготрайно стабилно ниво от над 550 ппм (милионни части). Едва тогава увеличаваща се част от икономически дейности и иновации се насочват към минимизиране на последиците от промяната на климата. Сценарият Blueprints (Подробно планиране) – Този сценарий описва динамиката зад новите коалиции от интереси. Не е задължително те да отразяват еднакви цели, но те са изградени върху комбинацията от загриженост за снабдяването с енергийни ресурси, екологичните интереси на обществото и свързаните с това предприемачески възможности. Това е един свят, където общият страх за начина на живот и икономическите перспективи създават нови съюзи, които насърчават определени действия, както в развитите, така и в развиващите се държави. Това води до натрупване на критична маса от паралелни действия относно снабдяването с енергия, регулиране на потребностите от такава и климатичния стрес, което обуславя сравнително бърза реакция. Това не е предизвикано от глобален алтруизъм. Инициативите се зараждат локално, като отделни градове или региони играят водеща роля. Постепенно възникват връзки между отделните инициативи, тъй като националните правителства са принудени да хармонизират възникналата бъркотия от мерки и да извлекат предимство от възможностите, които предлагат зараждащите се политически инициативи. И наистина, перспективата за хаос от различни политики се превръща в движеща сила за бизнеса да лобира за законодателна яснота. В резултат на това все по-бързо възникват ефикасни пазарно-ориентирани мерки за ефективност по отношение на потребностите, и се разпространяват пазарнообусловени практики за управлението на емисиите от CO2. Пазарите, търгуващи с въглеродни емисии, стават по-ефективни, а цените на CO2 скоро се стабилизират на сравнително високи нива. Подобренията в енергийната ефективност и масовата пазарна поява на електрически превозни средства се ускоряват. Скоростта на нарастване на атмосферния CO2 намалява, което довежда до екологично по-устойчив път на развитие.По време на днешното събитие единият от експертите на Shell International, разработил „Енергийните сценарии на Shell до 2050 г.” – Джонатан Семпъл, обясни, че е много трудно и почти невъзможно да се прогнозира по кой от двата сценария ще се развива България. Като една от причините за този факт Семпъл посочи световната финансова криза. Той прогнозира, че най-вероятният вариант е страната да се развива по смесен сценарий.
econ.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *