Министерството на финансите преотвори дълг за 40 млн.

Общият номинал на заявените поръчки достигна 98.5 млн. лв., като търсенето превиши предлагането около два пъти и половина. Постигнат беше коефициент на покритие от 2.46. Активно участие на аукциона бе регистрирано от страна на всички първични дилъри на ДЦК.
МФ одобри поръчки в размер на 40 млн. лева. Постигнатата на аукциона одобрена среднопретеглена годишна доходност е 3.63%, като е реализирано намаление спрямо предходния аукцион за продажба на тази емисия, проведен през месец декември 2010 година.
Реализираната на аукциона доходност потвърждава тенденцията за намаляване на доходността на първичен пазар на ДЦК в цялата част на суверенната дългова крива. Това личи и от намаляващия спред – около 1.68% спрямо бенчмарковите германски федерални облигации в този матуритетен сегмент.
Разликата в доходността между българските и германските правителствени облигации е под стойността на показателя, който измерва риска от неплатежоспособност на държавата. Това показва, че в постигната доходност не е инкорпорирана премия за валутен риск.
Положителните резултатите от проведения аукцион показват възприемане на ДЦК по вътрешния дълг като инвестиционна алтернатива с атрактивно съотношение доходност/риск.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *