Министър предлага нов правилник за АОП

Министър Кирил Ананиев – начело на финансовото министерство от служебното правителство, назначено от президента Румен Радев, предлага на Министерския съвет /МС/ да приеме нов Устройствен правилник /УП/ на Агенцията по обществени поръчки. Предложението за нов Устройствен правилник е публикувано днес на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.  Порталът е централизирана информационна система, която дава достъп до информация относно всички аспекти на обществените поръчки, систематизирана в отделни тематични области и ориентирана към специфичните интереси на основните групи потребители. Информацията се обновява ежедневно. В ПОП е представена организацията и дейността на АОП, нормативната уредба и практиката в областта, както и полезни препратки към други интернет ресурси. Целта е да се постигне по-голяма информираност, публичност и прозрачност по въпросите, свързани с обществените поръчки, както и да се окаже съответната методическа помощ на лицата, ангажирани с този процес.

Предложения за промени се приемат до 2 март тази година. С новия Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки (АОП) се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на агенцията и правомощията на нейния изпълнителен директор.
Новите функции на Агенцията по обществени поръчки /АОП/ и правомощията на изпълнителния директор на агенцията, въведени със ЗОП, налагат промени в структурата и организацията на работа на агенцията. В тази връзка проектът на устройствен правилник съдържа разпоредби, съобразени с действащото законодателство, пише в доклада на финансовия министър, който е част от предложението. С проекта се предвижда общата численост на АОП да е от 85 щатни бройки, разпределена между четири дирекции. Общата администрация е организирана в дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност“ с 15 щатни бройки.
Специализираната администрация е организирана в три дирекции: дирекция „Законодателство и методология“ с 24 щатни бройки, дирекция „Контрол на обществените поръчки“ с 24 щатни бройки и дирекция „Електронно възлагане, стандартизиране и мониторинг“ с 20 щатни бройки.
Дейността на специализираната администрация е съобразена с функциите на агенцията от действащия ЗОП, разпределени в три основни направления: Законодателство и методология; Контрол на обществените поръчки; Изграждане и развитие на електронна платформа за обществени поръчки.
Приемането на представения проект на постановление не налага осигуряването на допълнителни бюджетни средства, поради което е изготвена финансова обосновка. Проектът на постановление не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *