Митове за капиталовия пазар

Една от основните причини за това сравнително малко на брой хора да инвестират на фондовите пазари, като изключим фактора финансова култура, е тяхната предубеденост относно случващото се на пазарите от акции. По тази причина в една поредица от три части ще разгледам основните митове, които влияят на капиталовите пазари.

Мит 1
„За инвестирането в акции са необходими значителни първоначални инвестиции“
Факт е, че като всяка една инвестиция и при влагането на средства в капиталовия пазар от значение е стойността на началния капитал. Въпреки това на практика не съществуват някакви ограничения или минимални суми, които се изискват при закупуването на акции. Нещо повече, при ниските лихвени проценти, предлагани по банковите депозити, държането на малки суми няма голямо икономическо значение.

Инвестирането в акции обаче дава по-големи възможности за реализиране на доходност, но за разлика от тях, при акциите рискът трябва да бъде внимателно преценен. Допълнително улеснение за инвестирането предлагат взаимните фондове, при които дори с минимални суми може да се закупи дял от един голям диверсифициран портфейл.

Не са митове историите, при които с инвестирането на малки суми за дълъг период от време се печелят огромни средства. Така например при инвестирането на 1 долар в акции на IBM през 1911 година и реинвестиране на получените дивиденти, днес стойността на тази инвестиция би се равнявала на над 1,4 млн. долара. Този пример е практически непостижим, поради дългия срок, но е представен единствено с опознавателна цел.

Мит 2
„Акциите трябва да се следят непрекъснато ежедневно“
Непрекъснатото следене цените на акциите не само не е необходимо, но често води и до вземане на прибързани и необосновани решения. Инвестирането в акции само по себе си е рисково начинание и не е препоръчително за инвеститори, които нямат толеранс към краткосрочните колебания в цените на акциите. Отделно инвестирането в солидни компании в дългосрочен план не бива да е свързано с това как се изменят цените на акциите ежедневно.

Мит 3
„Колкото повече информация притежавам, толкова повече се увеличава шансът от успех“
Портфейлната теория гласи, че цялата налична информация относно фондовите пазари вече е калкулирана в цените на акциите. Това би означавало, че за постигане на добри резултати е необходимо получаване на още повече информация. Многобройни изследвания са показали, че повечето информация често води не до по-добри резултати, а до по-висока увереност за постигането на резултати. Тази по-висока увереност не означава по-добри резултати, а по-скоро поемане на по-висок риск от предварително търсения такъв. Често резултатът е по-голяма загуба.

Мит 4
„Инвестирането на борсата не се различава от залагането в казиното“
На инвестирането в акции често се гледа пренебрежително, като начинанието се сравнява със залагането в казино. За оборване на този мит е необходимо да бъде посочено какво точно означава закупуването на акции. Това означава придобиване на дял в работеща компания, заедно с всичките законови права на всеки акционер,а именно:

– Право на получаване на дивиденти

– Право на ликвидационен дял

– Право на глас в общото събрание на акционерите.

Развитието на компанията, в която е инвестирано, означава евентуално по-високи бъдещи дивиденти, по-висока стойност за всички акционери на компания, измерено чрез повишаване на цените на акциите и др.

За разлика от инвестирането в акции, казиното е игра с обща нулева стойност, при която, за да спечели един трябва друг непременно да загуби.

Мит 5
„За инвестирането на борсата е задължително да притежавам необходимото образование“
Този мит лесно може да бъде оборен с наличието на взаимни фондове, които се управляват от професионалисти. Така например, за последните месеци фондовият пазар в България отчете повишение от над 50%. За възползването от това силно движение не е необходимо специално образование, а внимателно избиране на подходящ взаимен фонд, който може да предостави на своите инвеститори възможността да реализират подобна доходност.

Сравнението на резултатите на взаимните фондове в България може да бъде направено на сайта на Българската асоциация на управляващите дружества в България www.baud.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *