Младите фермери с приоритет по ПРСР през 2012 г.

„В момента работим много усилено по създаването на гаранционният фонд, който да заработи от следващата година. От него ще могат да се възползват кандидатите по мерките – 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите“ и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, по които се предвиждат гаранции за малкия и среден бизнес. По този начин целим да улесним банковото им кредитиране. Това съобщи днес заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова по време на пресконференция по повод приключване на проект „Провеждане на информационна кампания, насочена към мерки 112, 121, 142, 214 и 213 от ПРСР в София.
Интерес от страна на бенефициентите през тази година има по мярка 213 „Плащания за Натура 2000 за земеделски земи“, чието прилагане стартира за първи път през кампания 2011 г. По нея бяха подадени 2427 заявления да подпомагане, съобщи зам.-министър Боянова.
С шестото изменение на ПРСР, което е вече факт, 803 земеделски производители, които са кандидатствали по мярка 112 „Млад фермер“ и са заложили в бизнес плановете си модернизация на стопанствата, ще получат по мярка 121 общо 12 млн. евро, заяви зам.-министър Боянова. Тя обясни, че приемът за млади фермери по мярка 121 е спрян, но само временно.
През следващата година, всеки млад фермер ще може да кандидатства за финансов ресурс за модернизация на стопанството си. Това ще стане възможно със седмото изменение на Програмата, с което за мярка 121, 112 и за общинските мерки ще бъдат пренасочени средства в размер на близо 304 млн. евро, съобщиха от МЗХ.
В резултат на информационната кампания през 2011 г. в двата обявени периоди на прием по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ само по т.н. гарантираните бюджети бяха подадени 383 заявления за подпомагане на стойност 95 866 923,85 лв. Земеделските производители бяха информирани на място за начините на кандидатстване и допустимите инвестиции, свързани с модернизиране на животновъдни ферми за отглеждане на млечни крави, свине и кокошки-носачки.
От стартирането на мярка 121 до 30 ноември 2011 г. по нея са сключени 2279 договора с общ размер на публичните разходи 584 496 650 лв. Извършени са плащания по 1864 подадени и обработени заявки за плащане в размер на 436 796 094 лв.Кампанията по мярка 142 „Създаване на организации на производители“ с насоченост за информиране на ползите от създаване на организации на производители, като и за активизиране на потенциалните бенефициенти. От страна на земеделските производители получихме много запитвания, като след облекчаване на процедурата за кандидатстване, очаквам през следващата година към тази мярка да има по-голям интерес, заяви зам.-министър Боянова.
Към 30 ноември 2011 г. са договорирани 45 % от средствата в размер на 2 394 074 124 лв., а изплатените възлизат на 1 555 914 073 лв., информира Владислав Цветанов, държавен експерт от Дирекция „Развитие на селските райони“.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *