МОСВ набира проекти за опазване на диви птици в 13 защитени зони

13-те зони са Долни Богров, Ятата, Каменски баир, Чаиря, Оризища, Цалапица, Берковица, Кочериново, Мещица, Рибарници Пловдив и Челопечене и язовирите Конуш, Овчарица и Жребчево. Конкретната цел на процедурата е да се направят планове за управление на 13-те защитени зони за опазване на дивите птици, а дейностите, които могат да бъдат финансирани, са мониторинг на птици, проучвания, инвентаризации, анализи и картиране на местообитанията за птици. Финансирането е на стойност 3 млн. лева и се осигурява от Оперативна програма „Околна среда“. Средствата са насочени към регионалните инспекции по околната среда и водите, Изпълнителната агенция по горите и нейните регионални дирекции, общини и неправителствени организации, които могат да подават проектите си до 9 май тази година, а след одобрението им да ги изпълнят най-късно до края на 2014 година.Основните проблеми в тринайсете зони произтичат от натиска на човешката дейност върху естественото развитие на видовете, например косенето на ливадите през гнездовия период; премахването на оризищата, които са се превърнали в местообитание за редица птици; промените в хидрологичния режим на стопанствата, които водят и до промени във влажността на земята и с активния риболов и внасянето на неприсъщи видове риби, което влияе върху хранителния режим на птиците. Очаква се изпълнението на дейностите по бъдещите проекти да спомогне да постигне на баланс между опазването на биологичното разнообразие и икономическата активност и да допринесе за възстановяването на популациите от ценни птици, които са предмет на опазване съгласно евродирективите.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *