МРРБ – 450 хил.лв. обществена поръчка за медия шоп

Обект на обществената поръчка е „Избор на медия шоп, с цел осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР), чрез високо тиражни печатни медии”. С изпълнението на заданието по настоящата обществена поръчка се цели в максимална степен да бъде коригирано съществуващото все още в общественото и медийно пространство изкривяване на информация и неточното представяне на факти свързани с изпълнението на ОПРР. С оглед на това Управляващия орган(УО) на ОПРР предвижда, чрез избор на медийна агенция, която да изпълнява функцията на посредник, да бъде осигурена възможност за работа с широк кръг от ежедневни и седмични, централни и регионални печатни издания.Във връзка с гореизложеното и предвид необходимостта от по-широко популяризиране на ОПРР, тази дейност предвижда регулярно да бъде подавана актуална и полезна информация от страна на УО на ОПРР, чрез медийната агенция/ медия шопа, към различни печатни издания, която да представлява интерес както за бенефициентите по програмата, така и широката общественост, като паралелно с това да бъде представян и напредъка по изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *