МФ изкупи успешно държавни ценни книжа

Номиналната стойност на заявените поръчки от първичните дилъри на ДЦК както за тяхна сметка, така и за сметка на техни клиенти, е в размер на около 5.7 млн. лева, а одобреното количество за обратно изкупуване е приблизително 1.7 млн. лева. Постигнатата средна цена за 100 лева номинална стойност е 105.99 лева, което съответства на доходност от 2.18%. Операцията по обратно изкупуване на ДЦК ще доведе до намаляване на лихвените разходи за периода 2011-2013 година. Това е втората операция за обратно изкупуване на държавен дълг след проведения на 14 февруари 2011 година аукцион за обратно изкупуване на 10-годишни ДЦК от 2003 година в обем от около 0.5 млн. лева. Успешно проведените операции за обратно изкупуване на дълг и резултатите от аукциона за продажба на ДЦК с оригинален матуритет 3 години и 6 месеца от 21 февруари, показват доверието на инвеститорите към провежданата от правителството макроикономическа политика. Въпреки че емисията с падеж юни 2014 година е на вътрешния пазар и е деноминирана в национална валута, постигнатата доходност е под стойността на текущата доходност на деноминираните в евро еврооблигации на Унгария, Румъния, Хърватия и Литва, които имат сходен остатъчен матуритет и са търгувани на международните капиталови пазари. Предприетите действия по обратното изкупуване на вътрешен държавен дълг отразяват намерението на Министерството на финансите за по-активни действия и използване на пълния инструментариум при управлението на държавния дълг, включително иновативни подходи.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *